GEZOCHT: secretaris WHIG bestuur

Vacature secretaris WHIG

De WHIG is een groep huisartsen met een sterke betrokkenheid bij eerstelijns gezondheidszorg in een internationaal perspectief, die projecten en activiteiten op het gebied van Family Medicine en International Health ondersteunt. De WHIG is een erkende werkgroep binnen het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde (NVTG).

De WHIG bestaat uit een dagelijks bestuur en een kerngroep van actieve leden. Meer over onze activiteiten lees je op onze website: www.whig.nl

Ben jij een dokter met internationale interesse? En geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Reageer dan op deze vacature. De functie richt zijn in het begin vooral op praktische taken, zodat je al doende meer ervaring en affiniteit op kunt doen met de WHIG en haar activiteiten.

Kerntaken:

  • Logistieke voorbereiding vergaderingen (2x per jaar kernvergadering, 2x per jaar bestuursvergadering skype)
  • Agenda opstellen (ism voorzitter) en notuleren
  • Verwerken binnenkomende mail
  • Ondersteunen jaarplan/jaarverslag

In samenspraak wordt gekeken op welke andere vlakken interesse liggen:

  • Vertegenwoordiging (bv NVTG, LOVAH, Pharos/DIGH)
  • Reizigersadvisering
  • PR/website
  • WHIG symposium
  • Externe betrekkingen

Tijdsbesteding:

  • 2-4u per maand

Reacties graag voor 10-1-2018 naar info@whig.nl