GezondInNederland.info nu ook voor Eritrese nieuwkomers

De website GezondinNederland.info is uitgebreid met informatie over gezondheid en zorg in Nederland voor Eritrese nieuwkomers. De informatie wordt aangeboden in het Tigrinya. GezondinNederland was al beschikbaar in het Arabisch. Naast de eigen taal wordt informatie ook in het Nederlands aangeboden. Dit draagt bij aan een snellere integratie en het vergroten van de zelfredzaamheid. Er bleek een groeiende behoefte aan laagdrempelige, toegankelijke en betrouwbare informatie over gezondheid en zorg en opgroeien en opvoeden in Nederland. De website voldoet aan deze behoefte en brengt informatie per thema overzichtelijk bij elkaar. De website heeft al sinds juli 2017 meer dan 7.576 bezoekers. https://www.gezondinnederland.info