Gratis online Ebola cursus

Op 30 maart lanceren het Academisch Medisch Centrum (AMC), het Universitair Medisch Centrum Utrecht (Julius Centrum/Julius Global Health) en Elevate Health de gratis online cursus “Ebola: essentiële kennis voor gezondheidsprofessionals” via het online onderwijs platform Coursera. Momenteel wordt West-Afrika geconfronteerd met de grootste uitbraak van Ebola in de geschiedenis. Hoewel de ziekte over de piek heen lijkt te zijn, is het gevaar nog niet geweken en zijn er nieuwe uitbraken te verwachten.

In deze drieweekse cursus zal de gezondheidsprofessional die geïnteresseerd is in ebola, zorg verleent, of gaat verlenen aan (verdachte) ebola patiënten, essentiële kennis opdoen over de ziekte. De epidemiologie, pathofysiologie, verspreiding, het klinisch beeld en beloop van de ziekte worden behandeld. Daarnaast besteedt de cursus aandacht aan de behandeling, nieuwe vaccines en therapieën die in ontwikkeling zijn. Op basis van de ervaringen van Artsen zonder Grenzen en de Lion Heart Foundation in West-Afrika wordt de deelnemer een blik op de klinische werkelijkheid geboden. De interactieve cursus is ontwikkeld onder leiding van prof. dr. Martin Grobusch, professor Tropische Geneeskunde en Reizigersgeneeskunde in het AMC, in samenwerking met eerdergenoemde partners.

 

Voor de cursuspagina via Coursera 

De sessies worden gegeven van 30 maart-17 april, meld je aan via de knop ‘join for free’.