Heeft u interesse les te geven in Rwanda?

Bent U geïnteresseerd in het programma Community Health & Social Medicine en om les te geven in Rwanda?? De Afdeling ‘Primary Health Care’ van de Faculteit geneeskunde aan de Universiteit van Rwanda verzorgt sinds 2011 een opleiding voor medische, tandheelkunde en farmacie studenten in ‘Social Medicine & Community Health’.
Het curriculum is ontwikkeld en de lessen werden aanvankelijk geïmplementeerd door een groep buitenlandse experts (tropenartsen, huisartsen, public health artsen) in Primary Health Care, die als vrijwilligers aan de universiteit zijn gaan werken. Als Nederlandse artsen werden Maaike Flinkenflogel en Mieke Visser daarbij part-time gesubsidieerd door de NGO Partners in Health (PiH), omdat zij al eerder ook betrokken waren bij de Family Medicine opleiding als ‘Honorary associate Professors’ aan de universiteit van Rwanda. Deze subsidie is inmiddels gestopt en momenteel wordt de cursus voornamelijk door 2 Rwandese artsen gegeven, die voorheen assistent-docenten waren. Het waarnemend hoofd van de afdeling is een van hen. Zij worden door de universiteit betaald.

De cursus is gebaseerd op de participerende onderwijsmethodiek en het Canadese CanMeds Model, om opleiding voor zorgverleners te kwalificeren in termen van competenties: medisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit. Al het lesmateriaal is ontwikkeld en beschikbaar voor de studenten en docenten in Moodle.

De studenten leren de basale principes kennen die zij nodig hebben voor hun eigen praktijk. De module is onderverdeeld in 5 onderdelen: Volksgezondheid, Gezondheidszorg systemen, Sociale geneeskunde, Communicatie vaardigheden en Professionaliteit.
Het doel van de cursus is om artsen en gezondheidswerkers te leren zich te richten op de behoeften van de gemeenschap waarvoor ze werken, patiëntgericht te zijn en hoge kwaliteit continue zorg te leveren, die geïntegreerd is op alle zorgniveaus.

De cursus wordt ieder academisch jaar 3 weken gegeven aan de tandheelkunde en farmacie studenten de eerste 2 jaar van hun opleiding, en aan de medische studenten 4 achtereenvolgende jaren.
Het laatste jaar is een stage jaar waarbij de medische studenten 3 weken stage lopen en werken op het platteland in de eerstelijnsgezondheidszorg o.a. in gezondheidscentra, en 3 weken stage lopen in de palliatieve gezondheidszorg. PiH subsidieert nog steeds deze stage periodes van de studenten.

Meer dan 500 studenten volgen de cursussen per jaar. Het gemis aan voldoende staf, (geld)middelen en logistiek is echter groot. Er zijn 2 door de universiteit betaalde stafleden, de 2 Rwandese artsen. Gelukkig zijn er ook de afgelopen jaren veel vrijwilligers geweest die met grote inzet les hebben gegeven. Pieter van den Hombergh, Fons Mathot, Mariette de Reeper, Marieke Simmelink en Geertruid Kortmann vanuit Nederland. Ook Maaike Flinkenflogel en Mieke Visser gingen nog regelmatig naar Rwanda. Dat is helaas nog te weinig om deze grote groepen studenten les te geven dmv participerend onderwijs, waarbij het ook noodzakelijk is studenten in kleinere groepen te begeleiden. Meer docenten zijn nodig om de dagelijkse lessen voor te bereiden en te organiseren. Om de werkgroepen te begeleiden in hun dagelijkse opdrachten en deze opdrachten te corrigeren en om examens voor te bereiden en te beoordelen.

Mieke Visser, huisarts, en Master Public Health is sinds het begin bij de opleiding betrokken geweest als honorair hoofddocent van de afdeling Primary Health Care. mievis@xs4all.nl
Marieke Simmelink, Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde is de laatste jaren vanuit haar werkzaamheden in Kenia, onder andere als supervisor van de Family Medicine postgraduate studenten, enkele malen overgekomen om les te geven tijdens de cursussen ‘Social Medicine & Community Health’ in Rwanda. amsimmelink@gmail.com

Voor geïnteresseerde vrijwilligers, het liefst met ervaring in onderwijs en werk in (Oost) Afrika zijn beiden bereikbaar op hun e-mail adres. Zie ook website WHIG, Family Medicine Rwanda