HERREGISTRATIE ALS BASISARTS (OOK AIGT MOETEN DIT DOEN)

Er is een nieuw bericht gepubliceerd op de KNMG-site: ‘Nieuwe afspraken herregistratie basisartsen: minder administratielast voor aiossen en profielartsen’ Dankzij nieuwe afspraken vermindert de administratielast voor de basisartsen die bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) als profielarts of aios staan ingeschreven. De KNMG heeft recent met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en uitvoeringsorganisatie CIBG afspraken gemaakt over de uitvoering van de herregistratie van basisartsen.

https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/nieuwe-afspraken-herregistratie-basisartsen-minder-administratielast-voor-aiossen-en-profielartsen.htm