Herregistratie arts AIGT

De eerste artsen IGT krijgen in 2020 de mogelijkheid om zich te laten herregistreren. U heeft al eerder berichtgeving ontvangen over de herregistratie eisen voor de arts IGT: zowel vanuit de NVTG als de RGS. In deze mail zet de NVTG de herregistratie eisen op een rij. Verschillende eisen worden in aparte documenten toegelicht: deze vindt u in de bijlagen.

360 degree questionnaire for Medical Doctor Global Health & Tropcial Medicine definitiefInformatie over Evaluatie Individueel Functioneren

Informatie over Externe kwaliteitsvisitatie de intercollegiale toetsgroepen

Mailtekst aan AIGT

2018-06-05 over herregistratie-eisen

Nota NVTG Nascholing en herregistratie AIGT juni 2018

Zelfevaluatie vragenlijst en POP definitief

Alle informatie is ook terug te vinden op de website van de NVTG: https://www.nvtg.org/index.php?id=1265

Vanaf 1-1-2015 bestaat het register Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) dat door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) wordt bijgehouden. De inschrijvingsduur in dit register is beperkt tot maximaal vijf jaar. Na vijf jaar dient de AIGT zich te herregisteren. Om voor herregistratie in aanmerking te komen, geldt een aantal eisen:

  1. De AIGT is gemiddeld over vijf jaar ten minste 16 uur per week in het betreffende specialisme werkzaam geweest (Kaderbesluit CHVG);
  2. De AIGT neemt tenminste 40 uur per jaar (200 uur in 5 jaar) deel aan geaccrediteerde deskundigheidsbevordering in de vorm van na- en bijscholing en kan dit met bewijsstukken aantonen;
  3. Maximaal 50% van de nascholing mag plaats vinden bij een ander specialisme;
  4. De AIGT neemt deel aan externe kwaliteitsvisitatie in de vorm van een Inter-Collegiale Toetsgroep (ICT) onder leiding van een Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) tenminste 10 uur in 5 jaar. Dit is onderdeel van de 200 uur deskundgheidsbevordering in 5 jaar;
  5. De AIGT neemt deel aan evaluatie van het individueel functioneren.

Ad 1: De RGS zal om een bewijs vragen dat u daadwerkelijk in het betreffende specialisme werkzaam bent geweest en voor hoeveel uur. Artsen IGT die bij een Nederlandse organisatie/instelling in dienst zijn, kunnen meestal een werkgeversverklaring van hun werkgever krijgen. Indien dat niet mogelijk is of u werkt in het buitenland, dan vindt u op de NVTG website een werkgeversverklaring in het Engels en Nederlands.

Ad 2: De geaccrediteerde na- en bijscholing wordt in uw GAIA dossier bijgeschreven. Voor de herregistratie zal de RGS u om tijdelijke toegang tot uw GAIA dossier vragen om te kunnen beoordelen of u 200 uur deskundigheidsbevordering in de afgelopen 5 jaar heeft gevolgd. Informatie over na- en bijscholing (wat komt er voor in aanmerking, hoe vraag in accreditatie aan etc) was voorheen te vinden in twee documenten (Nascholing en Herregistratie AIGT en Toevoegingen Nota Nascholing en Herregistratie AIGT). Dit is nu samengevoegd tot een document: Nota Nascholing en Herregistratie AIGT. U vindt het als bijlage bij dit document en op de website.

Ad 3: De NVTG heeft de eis dat maximaal 25% van de nascholing plaats vindt buiten het eigen specialisme omgezet in: maximaal 50% van de nascholing mag plaats vinden bij een ander specialisme.

Ad 4: Informatie over Intercollegiale Toetsgroep vindt u in een apart document dat is bijgevoegd als bijlage ‘Informatie over Externe Kwaliteitsvisitatie’.

Ad 5: Informatie over Individueel Functioneren vindt u in een apart document dat is bijgevoegd als bijlage ‘Informatie over Individueel Functioneren’. Bij deze informatie horen de documenten ‘Zelfevaluatie vragenlijst’ en ‘360 degree questionnaire for Medical Doctor Global Health & Tropical Medicine’.

Heeft u na het lezen van alle informatie vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat: info@nvtg.org