In Memoriam Hans Bakker (11-2-1947 – 21-11-2021)

Zomaar opeens gebeten, niet door een slang, maar door COVID. Dat stond op de rouwkaart. 
Hans en Marianne Holtland waren 5 jaar tropenarts in Mumias eind jaren 70. Beiden zijn altijd generalisten gebleven, die het huisartsenvak in de breedte beoefenden. Zij zagen dan ook hun kans schoon om net voor hun pensioen actief te worden bij de huisartsenopleiding in Eldoret, Kenya.
Hans was er zeldzaam op zijn plek, zag ik op de cursus “the clinician as teacher “, die ze samen op aanvraag zijn blijven geven, nog tot een paar jaar geleden. 
Hij kon mensen laten groeien en die kunst van lesgeven beheersen maar weinigen. Een wijze “mzee”, die scherp en treffend antwoord gaf op vragen. Hij was absoluut een Bourgondiër, maar kon ook zonder al die geneugten als zijn verblijf als Daktari in Kenya dat nodig maakte.
Belangrijk was ook zijn bijdrage aan de professionele film over het belang van de opleiding in Family Medicine. Hiervoor kregen hij en Marianne vele handen op elkaar. De film was een boost voor het vak en nodig om jonge artsen te motiveren  en om beleidsmakers de ogen te openen.  
De principes van Community Oriented Primary Care (COPC) en Family Medicine heb ik in vivo samen met hem mogen aanschouwen in Naitiri, waar hij de wel honderd Community Health Volunteers (CHVs) verbond met de zorg van het ziekenhuis. 
Naast zijn inzet voor Family Medicine Training ondersteunde hij en Marianne samen met Gertrude een HIV-AIDS project waar 1500 mensen leerden leven met AIDS zonder taboes. 
Mede namens de Werkgroep Huisartsgeneeskunde & Int. Gezondheidszorg (WHIG) en het Peter Manschot fonds zijn we onze “strijdmakker voor goede gezondheid voor iedereen in Afrika”  dankbaar voor zijn enorme bijdrage. Chapeau. Maar wat een pijnlijk verlies. 
Hans laat zijn vrouw Marianne en drie kinderen en zes kleinkinderen achter. 

Pieter van den Hombergh en Mieke Visser

In Kenya werd het bericht ook ontvangen met een schok.                                                      

MESSAGE OF CONDOLENCE ON THE PASSING ON OF DR HANS BAKKER 

We learnt with shock and heaviness of heart the passing away of Dr Hans Bakker.

Hans has been a great teacher, mentor, and friend to the family medicine community in Moi University and Kenya at large. He and his wife, Marianne dedicated their lives to developing a new generation of primary care providers in Kenya, traveling to Kenya multiple times over the years, living among the communities, and sharing not only their vast knowledge and experiences, but their lives as well.

Hans spent his time and resources to support the poor and the vulnerable members of the community, many of whom consider him as a father. His passing is a loss not only to his immediate family, but also to his extended family in Western Kenya. 

On behalf of Moi University and the entire family medicine fraternity in Kenya, I wish to convey our sincere condolence to Marianne, the children, grandchildren, relatives and friends of our mentor. We pray for comfort during this painful period of mourning. 

Poleni sana. 

Dr Jeremiah Laktabai, Chair, Department of Family Medicine,

Hans (midden) met Marianne (li) en de eerste in Eldoret opgeleide huisartsen. 2013

Hans en Marianne omringd door medewerkers van het HIV/AIDS project. 2013