In memoriam: Harry Crebolder

IM

Harry Crebolder is 30 maart overleden en dat kwam als een schok, hoewel we wisten dat hij al enige tijd ziek was. Hij was een vriend en is belangrijk geweest voor de WHIG. Als tropenarts en huisarts was hij een rolmodel in het dienen van de publieke zaak zowel hier als over de grens. Hij was een Global Health huisarts ‘avant la lettre’. Zijn belangrijkste aandachtspunt was dat  huisartsgeneeskunde naast aandacht voor klinische aspecten ook opleiding en research moest koesteren: de academische praktijk. Het huisartsenvak was zijn kompas als vehiculum voor een betere wereld.  Zo heb ik hem meegemaakt in Roemenië, op WONCA’s en later na zijn pensioen als huisarts in Kenya en tijdens vele promoties van huisartsen uit Sub Sahara Afrika. Hij heeft vanaf het begin in het bestuur van het Peter Manschot fonds gezeten. Peter Manschot zelf was zijn kompaan in Afrika en na diens overlijden stond hij aan de wieg van het fonds. 
Hij kwam ook trouw naar de supportgroep van de WHIG en zag daarbij niet op tegen de reis vanuit Maastricht.  In de contacten met de Universiteit van Eldoret Kenya speelde hij een belangrijke rol als pleitbezorger voor de opleiding Family Medicine. Eldoret kreeg navolging en nu zijn er op 5 universiteiten in Kenya ‘Departments of Family Medicine’.  
Voor heel veel zijn wij als WHIG en Peter Manschotfonds hem dus erg dankbaar. Condoleances ook voor zijn vrouw Emma, die als Swahili lerares velen enthousiast heeft gemaakt voor taal en cultuur.  

We gaan hem missen. Donderdag 4 april is de uitvaart. 

Pieter van den Hombergh 

Fons Mathot (vz.) namens het Peter Manschot-Fonds

Leon van Groenendael (vz.) namens de WHIG 

Steven van de Vijver (vz.) namens de supportgroep Family Medicine van de WHIG. 

Prof. Harry Crebolder, Prof. Chris van Weel & Prof. Otsyula, Dean van de University of Eldoret, Kenya.