jaarverslag 2016 en jaarplan 2017

Jaaroverzicht Werkgroep Huisartsgeneeskunde & Internationale Gezondheidszorg 2016

WERKGROEP WHIG (Huisartsen Internationale Gezondheidszorg)

Aantal leden: 11

VOORZITTER Sylvia Mennink, per 1-6-2017 Leon van Groenendael

SECRETARIS Tessa Versteegde

Contact WHIG: info@whig.nl

Jaar van oprichting: 1989

Introductie

De WHIG is een groep huisartsen met een sterke betrokkenheid bij eerstelijns gezondheidszorg in een internationaal perspectief, die projecten en activiteiten op het gebied van Family Medicine en International Health ondersteunt.

Missie & Visie (2015-2020):

1) Expertise: Zorgdragen voor het delen en het verder ontwikkelen van expertise met betrekking tot internationale huisartsgeneeskunde en diversiteit in samenwerking met andere organisaties op dit gebied.

2) Verbinding leggen en verbinder zijn tussen stakeholders met het doel samenwerking te stimuleren op het gebied van internationale huisartsengezondheidszorg.

3) Promoten en ondersteunen van internationalisering van de huisartsopleiding

4) Faciliteren van initiatieven op gebied van onderwijs en onderzoek

5) Invloed op relevante beleidsthema’s en commissies op het gebied van diversiteit, global health en reizigersgeneeskunde

6) Stimuleren van reizigersadvisering en reizigersgeneeskunde binnen de huisartsgeneeskunde

Resultaten in 2016:

– Verdere uitwerking Missie en Visie, verwelkoming enkele nieuwe leden, elektronische nieuwsbrief elk kwartaal blijft gehandhaafd (± 650 ontvangers)

WHIG voorjaarssymposium ± 90 bezoekers, geaccrediteerd voor GAIA/LCR/AIGT.

AIGT studiedag Huisartsgeneeskunde met betrokkenheid Psychiaters

– Deelname NHG werkgroep Diversiteit en Global Health. Aandacht voor Diversiteit, Interculturaliteit en Global Health in de opleiding.

– Mede-auteurs nieuw NHG handboek ´ Zorg voor Laaggeletterden, sociaal kwetsbaren en migranten in de huisartsenpraktijk ´

– Betrokkenheid bij het Landelijk Afstemmingsoverleg Internationaal Beleid.

– Reizigersadvisering, ReisAdviseringToetsOverleg:

Stand van zaken (door Maarten Borg, Rob Sijbers)

*12 dec: ongeveer 300 HA actief, afgelopen jaar 38 afmeldingen, 20 aanmeldingen aantal groepen onderbezet, daar wordt hard aan gewerkt om de groepen goed van samenstelling te houden, evt fusie van groepen etc. Sinds begin 2016 is de algehele organisatie van de RATO’s overgedragen aan Health Education. Hiermee hebben we een professionele en ervaren partner gevonden om deze vorm van kleinschalige intercollegiale nascholing, verspreid over het land, voor de reizigersadviserende huisartsen, naar een hoger plan te tillen. Als WHIG willen we ondersteunen in het zoeken naar een nieuwe werkvorm dan wel een andere manier van kwaliteitsverbetering, zodat deze vorm van onderwijs voor alle reizigersadviserende huisartsen aantrekkelijk is, of iemand net met reizigersadvisering begint, of alle lang tijd ervaring heeft. Verder is er een nieuwe praktijkwijzer in de maak, een praktische tool voor de organisatie van reisadviezen in de huisartspraktijk (voorheen door de NHG uitgebracht).

–  Nieuwe Praktijkwijzer voor de organisatie van reizigersadvisering in de huisartspraktijk,voorheen door de NHG uitgebracht, in de maak is. Protocol Reizigersadvisering Huisarts, jaarverslag 2016 (Door Klaartje Olde Loohuis Maart 2017) Activiteiten 2016: Bepalen doelstellingen en planning voor het maken van het protocol, eerste versie ontwikkeld aan de hand van het reeds bestaande praktijkprotocol van de RATO de Liemers. Doel 2017: afronden laatste versie praktijkprotocol, input diverse leden commissie,  afstemmen copyright met o.a. LCR, publiceren op de website WHIG

– Vertegenwoordiging Brede Werkgroep Landelijke Coordinatiecentrum Reizigersadvisering (Cees Sluijmer) Overleg betrokken huisartsen bij kwaliteitscommissie/bestuur LCR en NHG.

–  Nieuwe voorzitter Supportgroep FM Eldoret Steven van de Vijver. De Supportgroep is een onderdeel van de WHIG dat nauw gerelateerd is aan het Peter Manschot Fonds (PMF) welke als doelstelling heeft om huisartsgeneeskunde in lage inkomenslanden te ondersteunen. De Support Group is het platform om potentiele initiatieven te bespreken, waarna het PMF op zoek gaat naar de middelen om deze initiatieven zo nodig te ondersteunen.

Plannen voor 2017:

– Als in 2016 met nieuwsbrief,  studiedag AIGT (en nu (2017) ook collega van Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, aanwezigheid TROIE carrieredag.

– Inzichtelijk maken inhoud WHIG portefeuilles en netwerk/contactpersonen.

– Ondersteuning RATO’s, betrokkenheid discussie accreditatie eisen reizigersadvisering         LCR/CHBB, betrokken bij nieuwe PAM reizigersadvisering.

– Manieren onderzoeken voor aanvullende ondersteuning, actualiseren relatie WHIG, Peter Manschotfonds en onderwijscontacten FM Eldoret Kenya, Ruanda.

– Voorjaarssymposium: geaccrediteerde nascholing met 4 sprekers in onze kernthema’s, 90 gasten. Nieuwe bijeenkomst vooraf  met professor Jan de Maeseneer uit Gent t.a.v. mogelijkheden voor samenwerking t.a.v. Center for Collaborative Health & Family Medicine/Primafamed.

– Aandacht voor internationale contacten op het gebied van huisartsgeneeskundig                  onderzoek en Family Medicine Training in L/MIC, aanhaken bij Britten en Denen met inititatieven op dit gebied. Gasten o.a. Rob Dijkstra (NHG), Francois Schellevis (NIVEL),

– Definitieve versie Praktijkwijzer reizigersadvisering.