KIT ‘Voorbereiding medisch (vrijwilligers)werk in ontwikkelingslanden’

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) organiseert de eendaagse cursus:

‘Voorbereiding medisch (vrijwilligers)werk in ontwikkelingslanden’

Deze cursus is bedoeld voor Nederlandse verpleegkundigen, verloskundigen, tandartsen, fysiotherapeuten en artsen die van plan zijn om medisch ontwikkelingswerk te verrichten.

Het doel van de cursus is om Nederlandse gezondheidswerkers die in lage inkomenslanden willen werken zodanig voor te bereiden dat zij effectiever kunnen zijn in hun ontwikkelingswerk. De cursus is opgezet in lijn met de ‘Gedragscode Internationale Samenwerking Gezondheidszorg’ (ISG) van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG).

In deze eendaagse stoomcursus wordt ingegaan op gezondheidssystemen, de mondiale architectuur van ontwikkelingssamenwerking, determinanten van gezondheid en interculturele communicatie.

Data:                    15 november 2013, 27 juni 2014

Tijd:                      9.00-17.00 uur

Locatie:                Koninklijk Instituut voor de Tropen, te Amsterdam

Kosten:                 €130 (€115 voor NVTG leden)

Taal:                     Engels en Nederlands

Meer informatie over deze cursus vindt u ia onderstaande link:

Voorbereiding medisch (vrijwilligers)werk in ontwikkelingslanden