Kwaliteit & Werkgroep Reizigersadvisering

  Rol Werkgroep Huisartsgeneeskunde & Int. Gezondheidszorg (WHIG)
De WHIG is een werkgroep van de NVTG (Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg) maar ook van het NHG binnen de DIGH. Voor het CHBB is de WHIG een klankbord voor het register reizigersadvisering en voor scholing en registratie op dit gebied.
De WHIG beheert de RATOs i.s.m. Health Education. De RATO is de meest effectieve, goedkope nascholing van huisartsen voor huisartsen. Samen met het aanbod van Travel Alert, Health education en de NSPOH voorziet dit in een ruim nascholingsaanbod.
De WHIG organiseert jaarlijks een geaccrediteerd congres om ervaring uit te wisselen en reizigersadvisering te promoten.

  Kwaliteits(borging) van reizigersadvisering door de huisarts
De opleiding en de nascholing van huisartsen die reisadvies geven wordt geborgd door de LCR en het CHBB. Op de sites van CHBB en LCR vindt u de precieze omschrijving van eisen op gebied van kwaliteit en registratie.
Voldoen aan die eisen en inschrijving in het CHBB voldoet voor de inspectie als kwaliteitseis. Verzekeraars accepteren dat ook voor declaratie.
Hoe het met de kwaliteit van de reizigersadvisering van huisartsen in Nederland is gesteld vindt u in het artikel van Van Balen et al.
Op het gebied van reizigersadvisering wordt voortdurend gewerkt aan verbetering en borging van kwaliteit. De WHIG draagt daaraan bij.
Onder auspiciƫn van de Brede Werkgroep Reizigersadvisering (BWR) van het LCR zijn de Kwaliteitsnormen opleiding en registratie reizigersgeneeskundige en reizigersgeneeskundig huisarts opgesteld.

   Leden van Werkgroep Reizigersadvisering in de WHIG
Maarten Borg (voorzitter)
Harry Mooren (auteur praktijkwijzer)
Wim Heres (RATO)
Cees Sluimer (lid van de Brede Werkgroep van de LCR)
Leon van Groenendaal (vz WHIG)
Pieter van den Hombergh (website)