Leuk om te lezen: E-health4All: nogal wiedes!

eHealth4All: nogal wiedes!

Het is zonneklaar: als we e-health willen opschalen, dan zullen we moeten zorgen dat de toepassingen geschikt zijn
voor iedereen. Dus ook voor de grote groep mensen die laagopgeleid of laaggeletterd is, of door andere omstandigheden moeite heeft met het gebruik van digitale instrumenten. Pas dan kan e-health de belofte inlossen om bij te dragen aan het verminderen van de grote gezondheidsverschillen tussen hoog en laagopgeleiden. Nu is het nog zo dat mensen met lagere inkomens en een lagere opleiding gemiddeld 7 jaar korter leven en 19 jaar in minder goed ervaren gezondheid. Het eHealth4All-initiatief wil dat iedereen de vruchten gaat plukken van de vele nieuwe mogelijkheden die e-health biedt om mensen zelf regie te geven over hun gezondheid.

Lees verder op http://www.pharos.nl/documents/doc/icthealth-nr06%20pharos.pdf

In 4 stappen naar eHealth4ALL

We maken via internet een afspraak met de huisarts, vragen online herhaalrecepten aan, gebruiken een app om onze conditie te verbeteren of we volgen een digitaal zelfhulpprogramma. Websites, apps en andere toepassingen kunnen een belangrijke rol spelen omdat deze de gezondheid letterlijk dichter bij mensen kan brengen. Maar de meeste eHealth-toepassingen zijn voor veel mensen ongeschikt. Vooral laagopgeleiden, laaggeletterden, mensen met beperkte gezondheidsheidsvaardigheden, ouderen en migranten vinden het lastig om eHealth te gebruiken. Pharos zet daarom samen met partners in op:
1. eHealth begrijpelijk maken voor iedereen.
2. eHealth gemakkelijk vindbaar en bruikbaar maken voor iedereen.
3. Professionals kunnen patiënten/cliënten coachen bij gebruik.
4. Lokale spelers in preventie en zorg maken afspraken over de inzet van eHealth.

Tijdens de eHealthweek2018 is Pharos betrokken bij diverse activiteiten. Hiervoor nodigen wij u van harte uit! Kijk voor meer informatie op Pharos.nl