Maria van den Muijsenbergh van Pharos benoemd tot bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en Persoonsgerichte Integrale EerstelijnsZorg

De Radboud Universiteit/het Radboudumc heeft Maria van den Muijsenbergh met ingang van 1 augustus 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en Persoonsgerichte Integrale EerstelijnsZorg aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. De bijzondere leerstoel is mogelijk gemaakt door Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen.

Leerstoel

Voor de aanpak van sociaaleconomische en etnische gezondheidsverschillen zijn twee zaken van belang: persoonsgerichte zorg en een integrale aanpak. Er is al veel kennis over werkzame elementen in de aanpak van gezondheidsverschillen. Het gaat er de komende jaren om deze gericht in te zetten en verder te onderbouwen. Met de instelling van deze leerstoel wil Pharos hier een bijdrage aan leveren. Monica van Berkum, directeur Pharos: ‘Wij zijn blij met deze leerstoel die zich vooral richt op de rol die de eerstelijnszorg speelt in het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Zij zijn een van de cruciale spelers in het oplossen van dit vraagstuk’.

Doel leerstoel

Doel van de leerstoel is het doorontwikkelen van kennis over effectieve persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg voor laagopgeleiden en migranten, die bijdraagt aan het verminderen van etnische en sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Persoonsgericht betekent dat zorgverleners rekening houden met de persoonlijke vaardigheden, omstandigheden en achtergrondvan patiënten en op maat met hen communiceren. Integraal wil zeggen dat er aandacht is voor alle problemen en omstandigheden die van invloed zijn op de gezondheid, dus ook voor zaken die buiten het direct medische domein liggen, zoals schulden of huisvestingsproblemen.

Maria van den Muijsenbergh: ‘Ik vind dit een eervolle en belangrijke benoeming, én een grote verantwoordelijkheid die het belang onderstreept van het terugdringen van vermijdbare  gezondheidsverschillen en zorg die beter aansluit bij laagopgeleiden en migranten in onze samenleving.’ Prof. Van den Muijsenbergh gaat werken binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Deze afdeling heeft een sterk profiel op het gebied van persoonsgerichte zorg en verbindt de huisartsenzorg met publieke gezondheidszorg en de zorg voor kwetsbare ouderen.

Maria van den Muijsenbergh

Maria van den Muijsenbergh (Heerlen, 1956)  behaalde cum laude haar artsdiploma aan de Universiteit Leiden. Ze promoveerde er in 2001 op onderzoek naar palliatieve zorg door de huisarts. Haar proefschrift werd bekroond met de Telephorusprijs voor beste huisartsgeneeskundige proefschrift. Sinds 1984 werkt ze als huisarts, aanvankelijk in Leiden, vanaf  1996 tot op heden in Nijmegen. Plaatselijk en landelijk is zij bestuurlijk actief in organisaties op het gebied van medische ethiek en maatschappelijke zorg voor kwetsbare groepen zoals daklozen en ongedocumenteerden. Sinds 2007 is ze als senior onderzoeker en adviseur verbonden aan Pharos.

Naast huisarts is ze ook als senior onderzoeker en universitair docent verbonden aan  de afdeling eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Haar onderwijs en onderzoek richt zich daar op gezondheidsverschillen en zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij is projectleider van verschillende Europese onderzoeksprojecten ten behoeve van de zorg voor migranten.  Zo is zij voorzitter van de WONCA World special interest group on migrant care (Wonca is de wereld organisatie van wetenschappelijke huisartsenverenigingen). In 2006 ontving ze de Corrie Hermann Prijs vanwege haar inzet voor de verbetering van de positie van mensen in kwetsbare situaties.In 2014 ontving zij de Ab Harrewijnprijs voor de oprichting van de Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen.

Pharos
Pharos is het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Vanuit het uitgangspunt ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’ zet Pharos kennis in om de vermijdbare gezondheidsverschillen te verminderen en om de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van gezondheidszorg voor laagopgeleiden en migranten te verbeteren. Pharos werkt met veel partijen, waaronder professionals en gemeenten, aan het terugdringen van gezondheidsverschillen.

Daarnaast is Pharos het landelijke kenniscentrum op het gebied van preventie meisjesbesnijdenis.

Voor meer informatie zie: http://www.pharos.nl/nl/home