Medisch Contact: Een beschaafd land zendt dokters uit..

Bron: Medisch contact 01-02-2019 https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/een-beschaafd-land-zendt-dokters-uit.htm Een artikel in Medisch Contact van Jules Schagen van Leeuwen en WHIG bestuurslid Wim Heres.

De minister behoort geld te steken in de opleiding van tropenartsen3

Roel Burgler / Hollandse Hoogte
Roel Burgler / Hollandse Hoogte

Hoewel iedereen het eens is over nut en noodzaak van de arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde ontbreekt structurele financiering om ze op te leiden. Dat is een beschaafd land onwaardig.