Missie & Visie

Missie & Visie

1) Expertise: Zorgdragen voor het delen en het verder ontwikkelen van expertise met betrekking tot internationale huisartsgeneeskunde en diversiteit in samenwerking met andere organisaties op dit gebied.

Visie:

 • Uitdragen van het belang van het delen van expertise op het gebied van diversiteit en internationale gezondheidszorg samen met andere organisaties.
 • Vanuit onze achtergrond als tropenartsen/artsen met internationale ervaring en als huisarts een adviserende rol vervullen binnen de ontwikkelingen op het gebied van internationale huisartsgeneeskunde
 • Het ontwikkelen en onderhouden van kennis over eerstelijns reizigersadvisering en oog voor culturele verschillen in de praktijk

Hoe:

 • Samen met DIGH/WES pleiten voor het belang van een internationale en diverse blik op de huisartsopleiding
 • Betrokkenheid bij informatie/publicaties die hieraan bijdragen.
 • Praktische invulling:
 • Alternatieve praktijkwijzer online.
 • Symposium

2) Verbinding leggen en verbinder zijn tussen stakeholders met het doel samenwerking te stimuleren op het gebied van internationale huisartsengezondheidszorg.

Visie:

 • Een bredere scope van de Nederlandse huisartsen op het gebied van internationale huisartsengezondheidszorg.
 • Kennis nemen van andere gezondheidszorgsystemen voor lessen over de zorg voor ons en voor andere landen op dat gebied.

Hoe:

 • Verbetering van communicatie tussen stakeholders
 • Stakeholders actief informeren over inhoudsdeskundigen en hun mogelijke inzet
 • Stimuleren van research i.s.m. partners op het gebied van IH en reizigersadvies

Praktische invulling

 • Een jaarlijkse speeddate op het symposium
 • Stakeholders op onze site zetten zodat anderen ze ook kunnen vinden, bijvoorbeeld door te inventariseren welke Nederlandse huisartsen in het buitenland actief zijn en contactpersoon willen zijn voor huisartsen hier die geïnteresseerd zijn in dat land
 • Alle stakeholders aanmelden voor de nieuwsbrief
 • Als WHIG aanwezig zijn op het European Forum of Primary Care
 • Als WHIG aanwezig zijn op de WONCA

3) Promoten en ondersteunen van internationalisering van de huisartsopleiding

Visie:

 • Adviesorgaan en expertisecentrum voor global health, diversiteit en reizigersgeneeskunde in de huisartsenopleiding.
 • Advisering van de gremia betrokken bij de organisatie van de huisartsopleiding Nederland
 • Advisering en ondersteuning van de gremia betrokken bij de medezeggenschap van de huisartsopleiding Nederland
 • Stimulering van de integratie van de thema’s global health, diversiteit en reizigersgeneeskunde in de huisartsopleiding
 • Platformfunctie aanbieden met als doel een lijn tussen de verschillende instituten op het gebied van internationalisering, diversiteit en reizigersgeneeskunde in de huisartsopleiding
 • Stimulering van internationale uitwisseling tijdens de huisartsopleiding en ondersteuning van de hierbij betrokken organisaties in binnen en buitenland

Hoe:

 • Zitting van de WES bij de WHIG vergaderingen
 • Zitting van de WHIG bij de DIGH vergadering
 • Voorlichting en onderwijs verzorgen binnen de huisartsopleiding
 • Lobby binnen de landelijke organisaties betrokken bij de organisatie van de huisartsopleiding (LHV, LHOV, NHG, SBOH, LOVAH)

4) Faciliteren van initiatieven op gebied van onderwijs en onderzoek

Visie:

 • Het bieden van een netwerk van contactmogelijkheden en platform voor huisartsgeneeskundige opleidingscentra en onderzoeksinstituten in Nederland en in het buitenland.
 • De WHIG zorgt voor informatievoorziening van haar leden over nieuwe mogelijkheden met betrekking tot onderzoek en opleiding in het buitenland

Hoe:

 • Een database met contactadressen, personen en websites van huisartsengeneeskundige opleidingsinstituten en onderzoekscentra
 • Stakeholdersmap en analyse maken van huisartsgeneeskundige opleidingscentra en onderzoeksinstituten in Nederland en in het buitenland (per land) op basis van input van WHIG leden (A) en internet deskresearch (B)
 • via de website (emailadres of contactformulier) of via HAWeb (enkel als huisartsen in opleiding hier ook toegang en baat bij hebben)
 • De WHIG informeert leden via de website en/of nieuwsbrief over nieuwe mogelijkheden m.b.t. onderzoek en opleiding in het buitenland

5) Invloed op relevante beleidsthema’s en commissies op het gebied van diversiteit, global health en reizigersgeneeskunde

Visie:

 • Platform- en expertisefunctie voor alle huisartsen en gremia, die geïnteresseerd in en betrokken zijn bij diversiteit, global health en reizigersgeneeskunde.
 • Verbinden en faciliteren van activiteiten/initiatieven op het gebied van diversiteit, global health en reizigersgeneeskunde.
 • Brugfunctie vervullen tussen Tropische Geneeskunde, de Huisartsgeneeskunde en andere aanverwante organisaties.
 • In gesprek gaan met en betrokkenheid bij organisaties op de relevante beleidsthema´s op zowel nationaal als internationaal niveau.
 • Platformfunctie aanbieden met als doel uitwisseling en samenwerking tussen de verschillende instituten op het gebied van internationale activiteiten.

Hoe:

 • Social media
 • Nieuwsbrief
 • Symposium

6) Stimuleren van reizigersadvisering en reizigersgeneeskunde binnen de huisartsgeneeskunde.

Visie:

 • Meer bewustzijn en expertise van de huisarts over reizigersgeneeskunde
 • Een specialistisch geschoolde groep huisartsen met kennis en expertise over reizigersgeneeskunde
 • Meer kennis bij de patiënt in de voorbereiding op reizen en reizigersziekten.
 • Goed georganiseerde opleiding en nascholing tot reizigersadvisering
 • Het bieden van handvaten in de organisatie van reizigersadvisering in de praktijk
 • Het onderhouden van de contacten met de samenwerkende organisaties

Hoe:

 • Alternatieve praktijkwijzer
 • Deelname brede werkgroep LCR