NHG lanceert pilot met een Engelstalige versie van thuisarts.nl

Met gepaste trots lanceert het NHG vandaag GPinfo.nl, de Engelstalige versie van Thuisarts.nl. Het is een experiment (pilot) waarbij aan het einde van deze week ongeveer 35 medische en niet-medische onderwerpen worden aangeboden in het Engels. Het doel van deze pilot is vooral het opdoen van kennis en ervaring wat de impact is van het meertalig aanbieden van informatie die nu te vinden is op Thuisarts.nl. Daarbij kijken we vooral wat de meerwaarde is zowel voor de patiënt als de zorgaanbieder. Maar ook wat de effecten zijn voor het proces van de Thuisarts-redactie. Het NHG voert deze pilot uit in nauwe samenwerking met ‘Healthcare for internationals’. De pilot is gefinancierd door het ministerie van VWS en loopt tot en met december 2020.

Waarom GPinfo.nl
GPinfo.nl is vooralsnog gericht op buitenlanders die in Nederland wonen, werken of studeren (hierna: internationals). Omdat zij de Nederlandse taal vaak onvoldoende machtig zijn, maken zij geen gebruik van Thuisarts.nl. Uit onderzoek blijkt dat internationals behoefte hebben aan informatie over gezondheid en ziekte in de context van het Nederlandse systeem. Huisartsen die vaak gebruik maken van Thuisarts.nl tijdens hun consulten geven ook aan dat bij de zorg aan internationals te missen. Het NHG kreeg vaak de vraag of Thuisarts.nl vertaald kon worden naar het Engels of andere talen. Binnen deze pilot is gekozen voor de Engelse taal, aangezien het merendeel van de internationals deze taal ook (als tweede taal) beheerst. 
U kunt meehelpen!
Hoe meer internationals gebruikmaken van GPinfo.nl, hoe meer we leren over de toegevoegde waarde en waar we verder kunnen verbeteren. U helpt mee door:waar dat mogelijk en zinvol is tijdens uw (online) consult met een international gebruik te maken van GPinfo.nl en/of de patiënt hiernaar te verwijzen voor latere raadpleging (bijvoorbeeld via een link naar GPinfo.nl in een e-consult);mee te doen aan de evaluatie onder huisartsen. In november ontvangt u een online vragenlijst waarin we u vragen wat GPinfo.nl voor u betekent. Wilt u hieraan bijdragen? Stuur kort uw contactgegevens naar GPinfo@nhg.org. Ook als u vóór november al opmerkingen met ons wilt delen, maakt u gebruik van dit e-mailadres.Met de ervaringen in uw praktijk én daarnaast onderzoek (surfgedrag/online survey/interviews) onder internationals over hun ervaring met GPinfo.nl, kunnen we richting geven aan de verdere doorontwikkeling van Thuisarts.nl en GPinfo.nl!

Om uw Engelstalige patiënten te wijzen op het bestaan van GPinfo.nl, is er een praktische toolkit beschikbaar met materialen en voorbeeldteksten. Zo vindt u hier onder andere posters, banners, telefoonscripts en nieuwsbriefteksten. Zet deze in op uw website, het portaal van de praktijk, bij het maken van een afspraak of in uw wachtkamer
Tweede pilot: Chatbot op Thuisarts.nl
In een andere pilot onderzoeken we op dit moment de toegevoegde waarde van een chatbot (‘digitale Thuisarts-assistent’) op Thuisarts.nl. De chatbot is toegankelijk op twee pagina’s op Thuisarts.nl, te weten ‘wratten’ en ‘pil vergeten’. Via een chatvenster kunnen bezoekers hun vraag stellen, waarbij de chatbot hen zo goed mogelijk naar de passende informatie op Thuisarts.nl leidt. Het doel van deze pilot is om na te gaan wat de meerwaarde is van interactie op Thuisarts.nl; we doen ervaring op met het schrijven van dialogen en leren over het gebruik door en waardering van bezoekers.