NHG STIP cursus: SOLK bij patiënten met een migrantenachtergrond

NHG STIP cursus: SOLK bij patiënten met een migrantenachtergrond

Informatie, adviezen en tips ter ondersteuning van de NHG-Standaard SOLK bij migranten

Pharos heeft in samenwerking met het NHG de publicatie Onzichtbare pijn: adviezen voor de implementatie van de NHG-Standaard SOLK bij patiënten met een migrantenachtergrond ontwikkeld. De publicatie Onzichtbare pijn is bedoeld om huisartsen en praktijkondersteuners toe te rusten bij de behandeling van migranten patiënten met SOLK. Hierin staan adviezen, tips en voorbeeldzinnen gericht op het uitvragen van psychosociale factoren, het uitleggen van SOLK en het verwijzen naar andere zorgverleners. De adviezen en tips zijn bruikbaar voor alle zorgverleners die met SOLK bij patiënten met een migrantenachtergrond te maken hebben.

Patiënten met een migrantenachtergrond hebben vaak het idee dat hun huisarts hun klachten niet serieus neemt; zij voelen zich niet begrepen en hebben het gevoel dat zij niet de juiste zorg ontvangen. Het patiëntencontact is voor zowel arts als patiënt vaak weinig bevredigend. Met de handvatten uit Onzichtbare pijnkan dit patiëntencontact aanzienlijk verbeterd worden. De publicatie is gratis te downloaden via www.pharos.nl.

Stipcursus
Naast de publicatie is de training SOLK bij patiënten met een migrantenachtergrond ontwikkeld. In de cursus is veel aandacht voor het oefenen van communicatieve vaardigheden gericht op verbeteren van de arts-patiëntrelatie, het uitvragen van psychosociale factoren en het uitleggen van SOLK. Deze geaccrediteerde Stipcursus wordt aangeboden in samenwerking met het NHG. Meer informatie over de Stip cursus is te vinden op www.nhg.org/scholing.