Nieuws over de RATO

Geachte moderatoren,

Inmiddels is er duidelijkheid over de doorstart van de RATO’s. Graag willen we u hierover informeren.

Met het faillissement van TravelAlert en de financiële ondersteuning van de huisartsenopleidingen in Kenia en Rwanda in het achterhoofd, hebben we als WHIG gemeend er goed aan te doen de RATO’s onder te brengen bij een huisartsenorganisatie. De keuze voor de organisatie, accreditatie en kwaliteitsbewaking van de RATO’s is gevallen op LINKH, het Landelijk Implementatie Netwerk Kwaliteitsbeleid Huisartsenzorg.

Het College voor Accreditering Huisartsen heeft er reeds mee ingestemd dat er een aparte PAM (Perifere Accreditatie Medewerker) RATO komt. We schatten in dat de kwaliteitsbewaking op deze manier nog beter geborgd is. LCR accreditatie is aangevraagd. Nadere informatie over de precieze invulling voor wat betreft de aanmeldingsprocedure, inschrijfgeld, casuistiek,etc. verwachten we op (zeer)korte termijn.

Voor aanvullende vragen kunt u terecht op info@whig.nl t.a.v. Rob Sijbers.