Nieuwsbrief WHIG 2013-01

WHIG Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

De WHIG stuurt deze nieuwsbrief elk kwartaal en bij belangrijke mededelingen. Stelt u dit niet op prijs, geef dit dan svp door via info@whig.nl. U ontvangt dan geen mail meer van ons.

Een aankondiging

6 maart 2013 Het WHIG Voorjaarssymposium

Na het succes van vorig jaar organiseren wij weer ook dit jaar weer een symposium voor onze achterban. Hiervoor kiezen wij 4 sprekers die aansluiten bij de doelen en speerpunten van de WHIG voor het komend jaar. Dit jaar komen aan bod: “De migrant als reiziger”, “Dermatologie zonder grenzen”, “De begeleiding van de allochtone patiënt met kanker” en “Global health in postgraduate family medicine training”. Heeft u interesse? Kijk voor verdere informatie naar de uitnodiging in de bijlage!

Belangrijk nieuws, ook voor u?

Het profiel Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT)

Het profiel AIGT (voorheen de tropenarts) is door de KNMG en het CGS erkent (vergelijkbaar met het profiel SEH-arts). Hiermee is er een opleiding gekomen voor een generalist Internationale Gezondheid. De training is vergelijkbaar met de Family Practitioner training in Afrika (Kenia, Rwanda). Het profiel ontleent haar legitimiteit aan het belang en nut voor Nederland, die artsen met die achtergrond hard nodig heeft. Lees verder op www.nvtg.org

Register Tropenarts of AIGT; SCHRIJF U NU IN !!

Let op: Als u tropenarts bent geweest en nu huisarts komt u in aanmerking voor inschrijving in het register AIGT. Dit is vooral van belang voor WHIGgers, die nog actief (willen) zijn in de tropen. Dit register gaat straks over in het officiële register AIGT. Na 5 jaar moet u dan aantonen dat u nog actief bent als AIGT, zie het register: http://www.nvtg.org/register.php en voor inschrijving: http://www.nvtg.org/userfiles/files/Toelichting_NVTG_register_Tropenarts_definitief.pdf

Registratie voor reizigersadvisering bij LCR of CHBB

Voor de herregistratie is bij de LCR 8 uur nascholing vereist en bij het CHBB 4 uur. Registratie bij het CHBB betreft vooral de bekwaamheid van de huisarts (en indirect de praktijk) en geeft geen recht op de status vaccinatiebureau (en dus bevoegdheid voor gele koorts vaccinatie + stempel ). De LCR accrediteert in feite huisarts + de praktijk. Het pleidooi van de LHV bij de inspectie (IGZ) had geen succes. IGZ volgt de criteria van de LCR. Het CHBB beraadt zich op de situatie. In de praktijk doen zich nog weinig problemen voor, omdat meer dan 50% een LCR registratie heeft en omdat minder dan 20% van de consulten gele koorts vaccinatie vereist.

Lees verder: http://www.whig.nl/index.php/reizigersadvisering-nederland

Een update over onze activiteiten

De Family Medicine-training in Eldoret

In 2012 waren er weinig aanmeldingen voor de FM-training. De regering heeft de tuition betaling van alle specialistenopleidingen (inclusief het specialisme Family Medicine) stopgezet.We proberen nu zorggroepen en HAPs te interesseren om een aios FM te financieren (2000 € per jaar). Als meerdere zorggroepen dat doen krijgen we de opleiding misschien op zo’n niveau dat we over 5 jaar 100 Kenyaanse tropenartsen / Family Physicians hebben opgeleid. Er zijn al enkele zorggroepen die dit als een mooie manier zagen om sociaal ondernemend te zijn. Het PM fonds heeft van een fonds ook een beginfinanciering gekregen voor het 100 FP-plan. Lees verder: http://www.whig.nl/index.php/eldoret-fm-training

The Fifth Annual Primafed conference

Op 20 November 2012 kwamen deelnemers uit 20 landen samen op de Fifth Annual Primafamed conference (www.primafamed.ugent.be) in Victoria Falls, Zimbabwe. Er werd daar een sterk statement afgegeven over hoe het verder moet met Family Medicine in SSA. Het is kort en bondig. Klik naar http://www.whig.nl/index.php/news

De expertgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg = De WHIG

De WHIG gaat vragen om de status als expertgroep binnen NHG/LHV. Dit doen we in samenwerking met collega’s uit Nijmegen, die actief zijn op het vlak van migrantenzorg. De WHIG is nu al een werkgroep van het NVTG . Iedereen die zich als huisarts bezighoudt met IH (international Health) moet zich bij de WHIG thuis voelen. De gezamenlijke deskundigheid bestrijkt een belangrijk domein in de huisartsgeneeskundige zorg. U hoort als dit slaagt. Zie http://www.whig.nl/index.php/homehttp://www.whig.nl/index.php/home

En tot slot een tip

Boekpresentatie ‘De dokter, de ruif en de ambulance’ donderdag 17 januari 2013

Het bestaat uit 50 columns waarvoor de inspiratie werd opgedaan in een huisartspraktijk in Haarlem maar ook in Tanzania en Suriname. De columns werden in diverse bladen gepubliceerd zoals de Dokter, HAO preVussioneel en de Open Brief.Het boek wordt op donderdag 17 januari 2013 om 19.30 uur gepresenteerd bij de Haarlemse boekhandel H. de Vries Boeken, met een meet & greet en een drankje met de auteur.Je bent daar van harte welkom! Graag even per mail aan marjolijn.bontje@dchg.nl doorgeven als u aanwezig zult zijn bij de boekpresentatie bij H. de Vries Boeken (www.devriesboeken.nl).De prijs van het boek is € 15,- bij de boekhandel en is te bestellen op www.dchg.nl.

Hopelijk tot ziens op het voorjaarssymposium 6 maart 2013!