Noodoproep! Zorg voor de vluchtelingen van Moria!

Bron: NVTG

Oproep kinderartsen en jeugdartsen aan kabinet:
Verbeter de veiligheid en gezondheid van kinderen in Griekse vluchtelingenkampen

UTRECHT, 11 september 2020 – De omstandigheden van alle minderjarigen in de Griekse vluchtelingenkampen moeten zo snel mogelijk worden verbeterd. Die oproep doen kinderartsen en jeugdartsen in een brandbrief aan minister Hugo de Jonge van VWS en staatssecretaris Broekers-Knol van J&V. De artsen waarschuwen voor de langdurige schadelijke gevolgen die deze kinderen ondervinden door te lang te moeten leven in erbarmelijke omstandigheden en onveiligheid.

De kinder- en jeugdartsen stuurden in april al een brandbrief aan het kabinet. ‘Recente gebeurtenissen waaronder de COVID-19 besmettingen, de daaropvolgende maatregelen in de kampen en de grootschalige brand in kamp Moria maken duidelijk dat de omstandigheden sindsdien alleen maar zijn verslechterd,’ zegt kinderarts Wilma van Veen- Rolink. Reden waarom de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de vereniging van jeugdartsen (AJN), de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) en de Expertisegroep Global Child Health hun oproep opnieuw kracht bij zetten.

De artsen stellen dat het Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind (IVRK) niet wordt nageleefd in de Egeïsche vluchtelingenkampen. Van Veen: ‘Ondanks de jarenlange noodkreten van lokale hulpverleners wordt de veiligheid van kinderen in deze vluchtelingenkampen onvoldoende gewaarborgd. Vooral de geschonden rechten op het gebied van gezondheid, een niet-toereikende levensstandaard en het ontbreken van bescherming tegen geweld, hebben dramatische en blijvende gevolgen voor deze kinderen.’

Minimale voorwaarden

Als medische hulpverleners en inwoners van een EU-lidstaat voelen kinder- en jeugdartsen zich medeverantwoordelijk voor het gevoerde beleid in Griekenland. Ze roepen minister De Jonge en staatssecretaris Broekers-Knol daarom op in te grijpen en de kinderen zo snel mogelijk in een situatie te brengen waar minimaal kan worden voldaan aan:

  • –  Een toereikende levensstandaard: voor de mentale en fysieke gezondheid: sufficiënt onderdak en geschikte kleding in alle weersomstandigheden, voldoende adequate voeding, adequate hygiënemaatregelen, schoon drinkwater, toegang tot onderwijs en speelmogelijkheden.
  • –  Altijd toegang tot gezondheidszorg: benodigde basiszorg voor kinderen en passende pre- en postnatale gezondheidszorg voor hun moeders. Waaronder somatische zorg, psychiatrische zorg en ook preventieve gezondheidszorg.
  • –  Begeleiding van minderjarige kinderen: ter voorkoming van blootstelling aan alle vormen van lichamelijk en geestelijk geweld of verwaarlozing.Voor de pers:Brandbrief
    In de bijlage bij dit persbericht vindt u de volledige brandbrief van de NVK en de AJN, NVTG en de Expertisegroep Global Child Health.ContactVoor meer informatie kunt u contact opnemen met Wilma van Veen- Rolink, 06 -26 96 91 54.