Opleiding & Nascholing

    De introductiecursus, registratie en (her-)registratie bij het CHBB
Voor registratie voldoet het om een van de bestaande introductiecursussen te volgen. Registratie volgt dan aansluitend op de introductiecursus.  
Voor herregistratie voldoet het om deel te nemen aan 4 uur onderwijs per jaar. Deelname aan een RATO helpt om hier gemakkelijk aan te voldoen.
Zie hiervoor: http://whig.nl/whig-nl/reizigersadvisering/rato/  
Heb je na 5 jaar niet voldaan aan de herregistratie-eisen dan moet je voor een CHBB-registratie opnieuw de introductiecursus doen voor registratie.

Registratie LCR
In plaats van het CHBB is ook registratie bij het LCR mogelijk. Deze is zelfs verplicht voor het kunnen toedienen van gele koorts vaccinaties.
De eisen voor herregistratie zijn hoger: minimaal 8 nascholing per jaar. 

     Informatie over de bestaande tweedaagse introductiecursussen
a. Health Education Of direct via CHBB-site  
b. Travelalert 
c. NSPOH 
Voor een keuze klik op de links en vergelijk data en prijs. 
U vind daar ook het ruime aanbod aan aantrekkelijke vervolgcursussen en gespecialiseerde onderwerpen.