Pharos nascholing GGZ problematiek bij migranten

In het kort:

Op 4 november van 13 – 16.30 uur organiseert Pharos in Utrecht (Arthur van Schendelstraat 620) een geaccrediteerde training met open inschrijving voor huisartsen en praktijkondersteuners.

Wat komt er aan bod in de training?

o    Herkennen en diagnostiek van ggz problematiek bij migranten;

o    GGZ problematiek in een cultureel kader: beleving van ziekte en gezondheid, stigma, hulpzoekgedrag, verwachtingen;

o    Communicatie – bespreekbaar maken van psychisch problemen, taalproblemen, inzet van tolken;

o    De gezinscontext, identiteitsontwikkeling, complexiteit van opgroeien en opvoeden in twee culturen.

In september 2014 werd deze training ook gegeven. Deelnemers daarover:

‘ik heb inspiratie gekregen om in andere woorden over psychische klachten te praten met mijn patiënten ‘fijn dat er zoveel praktijkvoorbeelden worden gebruikt’

Rapportcijfer voor deze training: 8.3 voor het geheel, en een 8.6 voor de bruikbaarheid in de praktijk.

Kosten: 165 euro. 

Inschrijven vóór 21 oktober 2014 via: www.pharos.nl, training@pharos.nl of (030) 234 98 00.

GGz problematiek bij migranten in de huisartspraktijk

In Nederland verblijven 3,5 miljoen allochtonen, waarvan een kleine 2 miljoen van niet westerse afkomst. Iedere huisarts heeft met deze groep patiënten te maken. Een groot deel van hen is in Nederland opgegroeid en spreekt Nederlands, maar verkeert relatief veel in de eigen culturele gemeenschap. Een deel is laaggeletterd en heeft beperkte taal- en gezondheidsvaardigheden. De groep is zeer divers als het gaat om de mate waarin zij zich verbonden voelen met de Nederlandse samenleving of met hun land of cultuur van herkomst.

Migranten hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychische klachten. Dit wordt versterkt door sociaal- maatschappelijke factoren als werkeloosheid, lage opleiding, armoede en woonsituatie. Meestal gaat het dan om angst en depressie klachten. Maar ook psychotische problematiek komt meer voor bij migranten dan bij Nederlanders.

De (culturele) achtergrond van deze groep bepaalt mede de manier van het omgaan met psychische problematiek, het al dan niet erover spreken en de manier waarop hulp gevraagd wordt.

Na de training ‘GGz problematiek bij migranten in de huisartspraktijk’ heeft u meer kennis over het voorkomen van psychische problemen en de manier waarop deze worden geuit. Dit helpt u om de problematiek beter te herkennen en om de communicatie en behandelaanpak beter toe te spitsen op deze groep.

Een introductie om daarna met meer kennis en handvaten aan de slag te kunnen.

Accreditatie is toegekend voor Huisartsen:

door ABC1 3 punten Praktijkondersteuners door NVvPO: 3 punten

door V&V: 3 puntenWat komt er aan bod in de training?

•Herkennen en diagnostiek van ggz problematiek bij migranten;

•GGZ problematiek in een cultureel kader: beleving van ziekte en gezondheid, stigma, hulpzoekgedrag, verwachtingen;

•Communicatie – bespreekbaar maken van psychisch problemen, taalproblemen, inzet van tolken;

•De gezinscontext, identiteitsontwikkeling, complexiteit van opgroeien en opvoeden in twee culturen.

Voor wie

Huisartsen en praktijkondersteuners.

Onze werkwijze

•We werken met vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

•De training is praktisch van opzet. U kunt het geleerde meteen in praktijk brengen.

•De trainers creëren een open en veilige sfeer. U wordt uitgenodigd vragen en twijfels te delen.

Opzet en duur van de training

De training is gericht op het verwerven van kennis over en bewustwording van de culturele aspecten van de GGZ problematiek van migranten. Verder is er ruim aandacht voor het praktisch handelen (communicatie, uitleg en aanpak) ten aanzien van diagnostiek en behandeling in de eerstelijn.

Pharos

Vanuit het uitgangspunt ‘Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’ zet Pharos haar expertise en kennis in om gezondheidsverschillen terug te dringen en de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van de (gezondheids)zorg voor laagopgeleiden en migranten te verbeteren en preventie en zelfmanagement bij deze groepen te versterken.

De trainingen van Pharos zijn gebaseerd op jarenlange opgebouwde kennis en ervaring.