Protocol reizigersadvisering

Protocol reizigersadvisering WHIG definitief  (PDF)
Protocol reizigersadvisering WHIG versie definitief 070717 (Word)
Protocol reizigersadvisering WHIG Bijlagen definitief (PDF)
Protocol reizigersadvisering WHIG Bijlagen versie definitief 070717 (Word)

Voor u ligt de geheel herziene-vernieuwde versie van de NHG Praktijkwijzer Preventie Reizigersadvisering (niet meer beschikbaar) nu genoemd Protocol Reizigersadvisering.
De eerste versie van deze Praktijkwijzer dateert al uit 2005 en steeds geupdate.  Het NHG is in 2018 gestopt met de ondersteuning ervan.
De WHIG  verzorgt nu de actualisering.

Het initiatief tot het maken van dit protocol Reizigersadvisering is genomen door een perifere RATO, ondersteund door LINKH. De WHIG heeft dit protocol bewerkt voor de RATOs ter vervanging van de NHG-Praktijkwijzer. De tekst is ter beoordeling in 2016 getoetst door een aantal RATO-groepen alsmede de reizigersgeneeskundigen van Health Education op inhoud en bruikbaarheid.
Het initiatief tot revisie ligt bij WHIG commissie reizigersadvisering.
Elke 3 jaar zal het protocol worden herzien.

Bij de samenstelling zijn de LCR protocollen reizigersadvisering gebruikt met hun toestemming. Links verwijzen naar achterliggende documentatie.

Op- en aanmerkingen van gebruikers over de inhoud, vorm en/of gebruikersgemak zien we met belangstelling tegemoet. Neem hiervoor contact op met de WHIG, info@whig.nl

Utrecht, juni 2017
WHIG commissie reizigersadvisering