Psychoeducation for patients with Bipolar Disorders in Rwanda

“Sinds mijn medische opleiding ben ik gepassioneerd door samenwerkingsprojecten” aldus Caroline Juhl Arnbjerg-Nielsen, Deense arts en promovenda. Ze vertelt dat haar interesse in het bijzonder werd gewekt door die projecten waarbij “Noord-Zuid”-partnerschappen betrokken zijn met als doel beide partners te versterken en langdurige positieve veranderingen teweeg te brengen.

Haar motivatie is altijd gericht geweest op het bestrijden van armoede en het verminderen van ongelijkheid; tekortkomingen die ze ziet als gevolg van onrechtvaardigheden en scheefgetrokken machtsstructuren in een samenleving. Naar haar mening is er één gebied dat treffend een voorbeeld is van deze maatschappelijke tekortkomingen en dat ook een van de meest verwaarloosde mondiale gezondheidsproblemen van onze tijd is: geestelijke gezondheid.

Toen haar voormalige afdelingshoofd van het Competence Center for Transcultural Psychiatry (CTP) – (een polikliniek in Kopenhagen die zich toelegt op het diagnosticeren en behandelen van complexe trauma-gerelateerde psychische problemen bij migrantenpatiënten) haar voorstelde een samenwerking in een promotietraject met een jonge Rwandese psychiater aan te gaan, was ze direct geïntrigeerd was.

Ze herinnerdt zich dat ze aan boord van de vlucht ging en dacht: “Dit moet de vreemdste onderzoeks-blind-date-opzet ooit zijn.” In Rwanda ontmoette ze Dr. Emmanuel Musoni en binnen 3 weken hadden we een projectvoorstel opgesteld voor toepassing aan de Universiteit van Aarhus, Denemarken. Emmanuel is een expert in de lokale omstandigheden en de uitdagingen bij de behandeling van mensen met psychische stoornissen in Rwanda. Hij wist dat ze probeerden een psycho-educatieprogramma op te starten voor patiënten met een bipolaire stoornis, maar dat de effecten onbepaald waren. Dat werd ons uitgangspunt.

Lees hier verder