Reizigers Advies en Toets Overleg (RATO)

Het toegankelijk maken van Toetsgroepoverleg m.b.t. reizigersadvisering door en voor huisartsen is een prioriteit voor de WHIG .
RATO-deelname is toetsing – bewezen de meest effectieve vorm van nascholing – en  zorgt voor de broodnodige uitwisseling van allerlei praktische kennis en tips over de organisatie. Het levert ook punten op nodig voor herregistratie.

De praktische ondersteuning van het RATO is uitbesteed aan de organisatie Health Education(www.healtheducation.nl).

Het RATO betreft een geaccrediteerde vorm van toetsgroepoverleg.
Een deel van de opbrengsten gaat naar het Peter Manschot Fonds, een fonds dat (financieel)bijdraagt aan de ontwikkeling opleidingsfaciliteiten op gebied van primary health care in ontwikkelingslanden. Het RATO is intercollegiale toetsing voor huisartsen van reizigerszorg.
Organisatie, accreditatie & kwaliteitsbewaking ervan doet Health Education.

Heeft u interesse om deel te nemen aan een RATO? Of wilt u een RATO oprichten? Vul dan het formulier in voor de RATO bij Health Education. Zij nemen dan contact met u op.

De werkwijze

 • Deelnemers:  (huis) artsen. De meeste artsen zijn LCR-geregistreerd of staan in het CHBB register, maar deze registratie is geen voorwaarde tot deelname. De groep bestaat uit minimaal 7 en maximaal 12 personen plus een moderator. Deelnemers dienen een abonnement te hebben op een erkend naslagwerk: De LCR-klapper en website.
 • Moderatoren: (Huis)artsen met specifieke deskundigheid op het gebied van reizigersgeneeskunde, voorwaarde moderatorschap: LCR-geregistreerd, ervaring met begeleiden van groepen en bij voorkeur (maar dat is geen eis) Erkend Kwaliteits Consulent. Alle moderatoren zijn door het LCR erkend.
 • Accreditatie: door het ABC1 2 toetsgroeppunten per bijeenkomst toegekend. Deze worden via Health Education en de PAM RATO bijgeschreven in het elektronisch dossier (pe-online). Voorwaarde is minimaal 2 bijeenkomsten per jaar in een vaste groep. Max 4 punten/jaar zijn eveneens gebruiken voor LCR-herregistratie.
 • Onderwerpen: Inhoudelijke casuïstiek (zowel reizigersadvisering als ziek terug); soms ook organisatie praktijkvoering.
 • Werkwijze: Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt door deelnemers en moderatoren casuïstiek (met eigen voorlopige uitwerking door degene die de casus instuurt) verzameld. Indien nodig wordt deze aangevuld met casuïstiek vanuit andere RATO-groepen waarvan een selectie centraal is uitgewerkt. Een deel van de casuïstiek wordt ter voorbereiding naar deelnemers verzonden, de overige casuïstiek tijdens de bijeenkomst uitgereikt. Van de bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt met leerpunten en uitwerking van de casuïstiek.
 • Kwaliteitscommissie: W.C. van Esch, reizigersgeneeskundige Health Education, H. Vrij, reizigersgeneeskundige, consultant en P.P.A.M. van Thiel, internist AMC, consultant. Voor de toekenning als toetsgroepuren bovendien de PAM-RATO.
 • Prijs €85,- per bijeenkomst (2 bijeenkomsten per jaar) BTW vrij
  Conform de samenwerkingsovereenkomst met de WHIG ontvangt deze hiervan €11,- per deelnemer per bijeenkomst voor haar projecten in Afrika.
 • Sponsoring en reclame: De RATO’s worden niet gesponsord. De inhoud van de RATO is conform de CGR richtlijn.
 • Voorwaarden:

Met ingang van 1 januari 2017 geldt de volgende regeling:
– Tijdens het RATO wordt de datum voor het volgende RATO in overleg vastgesteld.
– Deelnemers die dan al weten dat zij verhinderd zijn, kunnen dit aangeven op de presentielijst.
– Afmelden is daarna alleen nog mogelijk bij Health Education tot drie weken voor het RATO. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. NB afmelding bij de moderator worden niet gehonoreerd.
– Zonder afmelding ontvangt u drie weken voor het RATO per e-mail een factuur. Wij gaan er dan van uit dat u aanwezig zult zijn. Bij latere afmelding dient de factuur toch te worden betaald.