Reizigersadvisering in coronatijd

Het Corona virus heeft in de afgelopen maanden de wereld (en nog steeds) op haar grondvesten doen schudden en ons nog maar eens laten zien dat infectieziekten(en reizigersgeneeskunde) actuelere onderwerpen zijn dan ooit tevoren! Niet alleen hebben dergelijke aandoeningen invloed op de gezondheid van een individu, maar zoals we kunnen zien op de hele maatschappij, de wereldeconomie en mogelijk/waarschijnlijk ook op het geopolitieke vlak. Laten we er het beste van hopen.

Wat de WHIG betreft toont deze crisis nog maar eens aan dat reizigersgeneeskunde nog altijd een erg relevante tak van sport is. Weliswaar wordt er nu minder gereisd dan een half jaar terug, maar de vooruitzichten zijn dat het aantal reisbewegingen toch wel weer zal toenemen. En ook dan is goed voorbereid op reis gaan niet alleen relevant voor uw gezondheid, maar ook voor die van uw medemens-zo is afgelopen maanden maar weer gebleken.


Wie kan er nou beter een op maat gesneden reisadvies mbt gezondheid geven dan de dokter die de patiënt het beste kent? De huisarts natuurlijk.
Gelukkig is er een aantal huisartsen dat zich hier voor inspant maar helaas loopt dat aantal terug; een toenemend aantal commerciele partijen ziet hierdoor een gat in de ‘markt’-een ontwikkeling die de WHIG niet wenselijk vindt aangezien de eigen huisarts toch echt een beter integraal reisadvies kan geven dan welke andere partij dan ook. Ook door de toegenomen werkdruk in de dagpraktijk is er voor praktijkhouders minder tijd voor dergelijke activiteiten. De WHIG betreurt dit en brengt de relevantie van deze zorg bij beleidsmakers aan het voetlicht en tracht op deze wijze de reizigersadvisering tot een kerntaak van de huisarts te maken.


Een van de activiteiten die de WHIG daarnaast promoot is het zogenaamde RATO(reizigers advies toets overleg), waarbij in in toetsgroepen onder leiding van een moderator door reizigersadviserende huisartsen casuïstiek wordt uitgewerkt en besproken. De praktische uitvoering hiervan is uitbesteed aan de organisatie Health Education(www.healtheducation.nl).
Dit betreft een geaccrediteerde vorm van toetsgroepoverleg en een deel van de opbrengsten gaat naar het Peter Manschot Fonds, een fonds dat (financieel)bijdraagt aan de ontwikkeling opleidingsfaciliteiten op gebied van primary health care in ontwikkelingslanden.

Helaas zijn door de recente Corona-crisis de meeste voorjaars-RATO’s geannuleerd en doorgeschoven naar het najaar. Een aantal kon gelukkig nog online plaatsvinden.
Met het besluit van het LCR de herregistratietermijn met een jaar te verlengen is er in ieder geval wat meer ruimte voor herregistratie ontstaan:

“Het LCR heeft namens het KwaliteitsConcilium artsen en KwaliteitsConcilium verpleegkundigen daarom besloten om de (her)registratie termijn voor iedereen per 15 maart 2020 te verlengen met een jaar. Dit betekent dat niemand zich hoeft te herregistreren in de periode van 15 maart 2020 tot en met 14 maart 2021. De registratieperiode waarin u zich nu bevindt, wordt verlengd met een jaar en zal dus 6 jaar bedragen. Dit geldt ook voor de leden die al een uitstelregeling hadden aangevraagd. “

Voor alle details m.b.t. deze regeling verwijzen we u graag door naar de website www.mijnlcr.nl (als u geregistreerd bent bij het LCR kunt u via deze site inloggen).

Voor alle up-to-date informatie m.b.t. reizigersadvies hebben we enkele interessante websites voor u; daarnaast kunt u zich uiteraard wenden tot een kundig collega in uw huisartskring of HAGRO, of nog beter: u gaat uzelf bekwamen in de reizigersadvisering. Voor dit laatste dient u dan eerst een cursus basis reizigersadvisering te volgen(bv zie www.healtheducation.nl of een andere aanbieder).

Relevante websites:
www.lcr.nl

www.ecdc.europe.eu/en/travellers-health/

www.klmhealthservices.com