Reizigersadvisering: Over de grenzen

De zomer is weer voorbij en de scholen zijn weer begonnen. In hoeverre houdt de huisarts zich dan nog met reizigersadvisering bezig? En in hoeverre valt reizigersadvisering überhaupt binnen de grenzen van de huisartsgeneeskunde? In het mooie juli-nummer van Huisarts & Wetenschap vroegen Elfrink et al  zich af of de huisarts zelf dat advies kan geven of moet doorverwijzen.1 Zij stellen terecht dat reizigersadvies maatwerk is. En dat het inventariseren en beoordelen van deze reizigers- en reisfactoren om specifieke kennis en ervaring vraagt. In het artikel ligt echter de nadruk vooral op de beperkingen van reizigersadvisering in de huisartspraktijk. Hierdoor vrezen wij dat het artikel collega huisartsen afschrikt om zich hierin te bekwamen. 

De oprichters van de WHIG hebben in het verleden de reizigersadvisering geïntroduceerd in de huisartsenpraktijk. Zoals u wellicht weet is de WHIG ook bedenker van de reizigersadviseringstoetsoverleggen (RATO) voor reizigersgeneeskundige huisartsen en herschreven we de Praktijkwijzer Reisadvisering nadat het NHG het geen speerpunt meer vond. Wij vinden dat de beginselen van het reizigersadvies juist bij de huisartsen thuishoren. 

Dit is dan ook de reden dat Cees Sluimer, Maarten Dekker, Rick van Uum en Wim Heres namens de WHIG reageerden op de het artikel in Huisarts & Wetenschap: “Nog altijd gaat 35% van de intercontinentale reizigers zonder reizigersadvies op pad 2. Huisartsen hebben een belangrijke rol om dit percentage te verminderen. De huisarts kent als geen ander de medische voorgeschiedenis van de reizigers, onder wie steeds vaker chronisch zieken. Bij klachten na de reis is er continuïteit van zorg door diezelfde huisarts. Uiteraard kan de huisarts bij ingewikkelde casuïstiek overleggen of doorverwijzen.

Geïnteresseerde collega’s kunnen zich als reizigersgeneeskundige kwalificeren door de basiscursus te volgen (PAO-H UMC Utrecht, Health Education, TravelAlert (2 dagen) en NSPOH (6 dagen).

Tevens wil de WHIG pleiten voor opname van reizigersgeneeskunde in het basiscurriculum huisartsgeneeskunde omdat reis-gerelateerde vragen al lang niet meer zeldzaam zijn. De uitgebreidere versie van onze reactie staat op de website van de WHIG:  

Heeft u suggesties voor onze rubriek ‘reizigersadvisering en importziekten’ neemt u dan contact met ons op: info@whig.nl

Referenties:

  1. Elfrink F, Baaten GG, Belderok SM. Over de grenzen van het reizigersadvies. Huisarts Wet 2020;63(7): 23-5.
  2. Trends in Knowledge, Attitudes, and Practices of Travel Risk Groups Toward Prevention of Hepatitis A: Results From the Dutch Schiphol Airport Survey 2002 to 2009. Journal of Travel Medicine 2012; 19: 35-43.
  3. Southern hemisphere skipped flu season – The Economist https://www.economist.com/graphic-detail/2020/09/12/the-southern-hemisphere-skipped-flu-season-in-2020