Reizigersadvisering ‘voor uw praktijk’

Zoals hierboven genoemd zijn reis-gerelateerde vragen al lang niet meer zeldzaam. We zullen de komende nieuwsbrieven u dus ook informeren over mogelijke importziekten die ook u op uw spreekuur tegen kunt komen. We gebruiken hier o.a. de bronnen van het LCR en het wekelijkse bulletin van European Center for Disease Prevention & Control. 

Hierin lazen we afgelopen maand dat er tijdens de Covid epidemie wereldwijd een scherpe daling is gezien in het aantal kinderen dat geinfecteerd is geraakt met mazelen.  Een ander positief effect, mogelijk door social distancing, is het uitblijven van de jaarlijkse griep-epidemie op het zuidelijk halfrond.3

Verder is er een groot aantal gevallen gemeld van “Tick Borne Encefalitis” in Zuid-Duitsland. Het is bekend dat het TBE-virus in Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, het zuiden van de Scandinavische landen, Noordoost Frankrijk en Zuid-Engeland vaker voorkomt. In Nederland zijn ook bepaalde gebieden waar teken geïnfecteerd zijn met deze ziekte (1 op 1500 tov Borrelia: 1 op 5). Symptomen kunnen 7-14 dagen na de tekenbeet ontstaan en in eerste instantie milde koorts, moeheid, hoofdpijn en pijn in spieren en gewrichten geven. Ook kan de patiënt misselijk worden en overgeven. Deze fase duurt 2 tot 7 dagen. Hierna heeft een patiënt ongeveer een week geen klachten. 
In de tweede fase kunnen de hersenen, hersenvliezen en ruggenmerg ontstoken raken. Dan kunnen  klachten ontstaan passend bij de hersen(vlies)ontsteking als zware hoofdpijn, fotofobie, misselijkheid, duizeligheid en verminderd bewustzijn. Verder ook slaperigheid, geheugenverlies en veranderd gedrag. (bron: RIVM) Met name bij een bifasisch beloop in het seizoen zou u alert moeten zijn dat er mogelijk een andere oorzaak kan zijn en is het wijs te vragen naar recente reisactiviteiten.

Tenslotte meldden de Nederlandse volksgezondheidsautoriteiten in sptember voor het eerst in Nederland een vogel positief te hebben getest op het West Nile Virus. Deze grasmus, een trekvogel, werd in de nazomer positief getest, hierdoor is de kans groot dat hij in Nederland WNV heeft opgelopen. Dezelfde vogel werd in het voorjaar ook gevangen en was negatief getest. De eerste detectie van een WNV-infectie bij een vogel in Nederland bevestigt de verdere uitbreiding van de WNV-circulatie in Europa, na de eerste detectie van WNV bij een vogel in Duitsland in 2018 en de daaropvolgende detectie van menselijke WNV-infecties. Gezondheidswerkers moeten daarom alert blijven op de mogelijkheid van het optreden van menselijke WNV-infecties.

Als huisarts weet u dat dengue regelmatig koorts en ziekte bij teruggekeerde reizigers veroorzaakt, en dat chikungunya zich verder heeft uitgebreid naar Noord en Midden-Amerika. Dengue-overdacht komt inmiddels ook soms voor binnen Europa (Franktijk, Noord-Italië).