SANO wervingsbrief

“…een collegiale bijdrage waardoor jonge bekwame collega’s hun medische zorg kunnen blijven leveren, daar waar de nood het grootst is… juist nu”
Met Uw steun helpt SANO deze collegas nu al 50 jaar!

Geachte collega,

Utrecht, november 2019

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat De Stichting Artsen Naar Ontwikkelingslanden (SANO) werd opgericht door de KNMG en de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG). Het initiatief destijds om uitzending van Nederlandse artsen naar ontwikkelingslanden te ondersteunen door een kwalitatief goede voorbereiding te koppelen aan een financiële basisgarantie, is nog steeds actueel. De wereld nu is niet de wereld van 1969, maar de vraag naar goed opgeleide artsen blijft onverminderd bestaan. De opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) is gemoderniseerd en erkend als profielarts KNMG. Deze artsen leveren met hun kennis en vaardigheden een belangrijke bijdrage aan gezondheid, capaciteitsopbouw en veiligheid van de lokale populatie. Zij helpen waar de nood het hoogst is, bijvoorbeeld bij epidemieën, zoals ebola. Daarnaast leveren ze ook zorg in gebieden geteisterd door natuurgeweld, of bedreigd door conflicten. De AIGT’er is internationaal bekend engewaardeerd.

Het karakter van de uitzendingen is veranderd. Deze vinden plaats op basis van een gering lokaal salaris en vaak zonder adequate sociale voorzieningen. Zonder hulp van SANO zijn ze bijna niet meer mogelijk; een reactie van collega Wouter Bakker uit Malawi: “Na bijna drie jaar (sinds juli 2016) zitmijn tijd bij het St. Luke’s Hospital in Malawi erop. De afgelopen periode is enorm intens geweest enwas hele bijzondere ervaring. Daarnaast is het werken in de tropen financieel een grote uitdaging. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de rol van SANO daarin is. Door middel van deze bijdrage is het net mogelijk rond te komen. Dit maakt het mogelijk maken het werk te blijven uitvoeren. Ik wil jullie daar voor bedanken en hoop dat het nog lang mogelijk is dit te blijven doen”.

SANO ondersteunt middels financiële suppletie waardoor zij hun werk kunnen uitvoeren. Daarnaast verstrekt SANO renteloze leningen voor het volgen van vervolgopleidingen en verleent zij financiële ondersteuning voor de start van het opleidingstraject voor de AIGT. SANO verwerft haar inkomsten grotendeels uit uw donaties. Soms ontvangt zij ook een legaat of krijgt zij de genereuze opbrengst van een feest van een collega. Velen van u heeft in de afgelopen jaren SANO gesteund. Hiervoor zijn wij u erkentelijk, alleen met deze steun kan SANO voortbestaan. U hebt hiermee niet alleen bijgedragen aan de gezondheidszorg in de armste landen, maar ook aan het behoud van kennis van tropische geneeskunde in ons eigen land.

Wij hopen ook voor dit jaar op uw steun. U kunt uw gift overmaken op NL36ABNA0622389645 t.n.v. SANO. SANO is opgenomen in het ANBI register (fiscaalnr: 815520268). Uw gift is dus aftrekbaar! U kunt ook doneren via onze website: http://www.stichtingsano.nl/contact/

Met collegiale groet, W. Heres, voorzitter SANO