‘Schippers, mag ik tropenjaren?’

‘Schippers, mag ik tropenjaren?’

Vrijdag 7 november heeft het ministerie van VWS ons verzoek tot financiering van de opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde (AIGT) in behandeling genomen.
Ook is het Ministerie bezig met de Kamervragen die door de Christen Unie zijn gesteld. Zie de link op de NVTG website: http://www.nvtg.org/index.php?id=1241

De NVTG ziet de opleiding van artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde als een belangrijke doelstelling van de vereniging. Deze artsen leveren in het buitenland en bij terugkeer in Nederland een belangrijke bijdrage aan de gezondheidszorg.

In de afgelopen zestig jaar is de opleiding bekostigd door enerzijds de arts die betaalt voor een deel van zijn/haar opleiding en anderzijds door de opleidingsziekenhuizen en de daar werkzame opleiders. Dit getuigt van grote motivatie en enthousiasme van alle partijen en de NVTG is zeer dankbaar voor deze inzet voor de oude tropenopleiding en de nieuwe opleiding tot AIGT. 
Echter, de NVTG verwacht niet dat er op korte termijn structurele financiering (vanuit de overheid) van de opleiding wordt gerealiseerd. Het is daarom nog steeds noodzakelijk dat de aios-IGT zelf een deel van zijn/haar opleiding financiert en dat de opleiders en opleidingsziekenhuizen de opleiding op de oude wijze blijven faciliteren. Het bestuur van de NVTG realiseert zich dat deze situatie niet te lang kan blijven voortduren temeer de nieuwe opleiding door de regelgeving meer werk en meer kosten voor betrokkenen met zich meebrengt. Er moet daarom structurele financiering voor de opleiding AIGT komen, bij voorkeur via de beschikbaarheidbijdrage van het Ministerie van VWS.

We hopen dat de Kamervragen door de Christen Unie tot wat reuring leidt. Daar kunnen jullie bij helpen.

Via facebook of twitter, of gewoon in jullie netwerk!

‘Schippers, mag ik tropenjaren?’

Zodra we meer weten zullen we jullie nader informeren.