TANDARTS ONBETAALBAAR VOOR RUIM HALF MILJOEN MENSEN IN NEDERLAND

Bron: Persbericht Dokters van de Wereld 11-04-2019 https://doktersvandewereld.org/tandarts-onbetaalbaar-voor-ruim-half-miljoen-mensen-in-nederland/

Tandarts onbetaalbaar voor ruim half miljoen mensen in Nederland

Duizend gratis mondbehandelingen voor kwetsbare groepen 

Amsterdam, 9 april 2019 – Voor zo’n 500.000 mensen in Nederland is de tandarts onbetaalbaar geworden. Dokters van de Wereld ziet dagelijks de gevolgen hiervan: rotte tanden, ontstekingen en ernstige pijnklachten. Vanaf donderdag 11 april geeft de organisatie met steun van de Postcode Loterij duizend mondzorgbehandelingen aan mensen die anders écht geen toegang hebben tot de tandarts. Met een mobiele tandartspraktijk reist de organisatie de komende maanden naar Waddinxveen, Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen, Den Haag en Groningen.

Kiezen voor elkaar

De tandartsbehandelingen in Waddinxveen zijn meteen ook de aftrap van de campagne ‘Kiezen voor elkaar’. De hulporganisatie strijdt met haar campagne voor een structurele oplossing voor toegang tot mondzorg voor iedereen. Maar ook om de aard en omvang van de problematiek beter inzichtelijk te maken. Directeur Arianne de Jong: “Wij zien mensen die niet meer kunnen slapen of eten van de pijn. En zelfs dertigers die al hun tanden laten trekken en een kunstgebit nemen, om de hoge kosten van tandartsbehandelingen te voorkomen. Het is vreselijk schrijnend dat noodzakelijke behandelingen voor zo’n half miljoen mensen in ons land onbetaalbaar zijn.”

Geen verzekering

In Nederland wordt mondzorg voor mensen vanaf 18 jaar niet vergoed vanuit het basispakket. Als mensen geen geld hebben voor een aanvullende verzekering schiet preventieve mondzorg er vaak bij in en als er klachten ontstaan stellen mensen behandeling zo lang mogelijk uit. Voor mensen met een laag inkomen, waaronder ook ouderen, dak- en thuislozen, en voor ongedocumenteerde migranten kan hierdoor een opeenstapeling van problemen ontstaan. Mensen komen bijvoorbeeld in een sociaal isolement terecht of maken weinig kans op de arbeidsmarkt. Bovendien kunnen andere chronische aandoeningen en slechte mondgezondheid elkaar flink versterken. Hoewel mondzorg voor kinderen wel wordt vergoed uit het basispakket blijkt uit onderzoek dat kinderen van ouders met een lage sociaaleconomische status of migratieachtergrond vaker last hebben van gebitsproblemen en ook minder vaak voor controle bij de tandarts komen.

Groeiend probleem          

Straattandartsen, tandartsopleidingscentra en belangenorganisaties hebben verschillende informele netwerken opgezet om mensen in fragiele financiële posities toch van acute tand- en mondzorg te kunnen voorzien. “Wij, maar ook andere maatschappelijke organisaties, proberen zo zelf tandzorg te organiseren voor uiteenlopende kwetsbare groepen. Maar deze noodgrepen zijn helaas niet toereikend voor de ernstige problemen die we tegenkomen”, zegt Arianne de Jong. “Met onze campagne trekken we aan de bel om aandacht te vragen voor het groeiende probleem dat wij als organisaties en tandartsen dagelijks zien.”

Structurele oplossingen

Dokters van de Wereld pleit voor een structurele, landelijke oplossing die voorziet in toegankelijke en betaalbare preventieve en acute mondzorg voor álle kinderen en volwassenen. Arianne de Jong: “Wij vinden dat iedereen naar een tandarts moet kunnen gaan, zeker bij acute problemen, ongeacht de portemonnee. Toegang tot zorg is een mensenrecht, géén privilege! Hier zit duidelijk een enorm gat in ons mondzorgsysteem.

Onderbouwing

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek leven 770.000 volwassenen in Nederland onder lage inkomensgrens. In deze tellingen zijn ongedocumenteerde migranten niet meegenomen, omdat zij niet zijn geregistreerd in het bevolkingsregister. Naar schatting zijn dit nog zo’n 33.000 volwassenen, waarvan het aannemelijk is dat zij vanwege slechte leefomstandigheden en het niet (aanvullend) verzekerd kunnen zijn tegen ziektekosten, vrijwel geen toegang hebben tot mondzorg. Volgens recent onderzoek in opdracht van Dokters van de Wereld heeft de helft van de mensen met een beneden modaal inkomen geen aanvullende tandartsverzekering vanwege de kosten. Naar schatting kunnen zo’n 500.000 mensen in Nederland met (ernstige) mondproblemen niet of nauwelijks naar de tandarts vanwege ontoereikende financiële middelen. Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij kan Dokters van de Wereld duizend mondzorgbehandelingen geven aan mensen die het écht nodig hebben.