Trainingsaanbod voor huisartsen in achterstandswijken – Pharos

“Ik dacht dat we een goed gesprek hadden, hij knikte en glimlachte vriendelijk. Maar op het tweede consult bleek dat hij mijn instructies en adviezen niet had opgepikt.”

Het verbeteren van de toegankelijkheid van patiënten- zorg in achterstandssituaties is een speerpunt van de Achterstandsfondsen in Nederland. Pharos heeft veel kennis van en ervaring met het verbeteren van de toegankelijkheid van zorg voor laagopgeleiden, laag- geletterden, mensen met beperkte gezondheids- vaardigheden, migranten en vluchtelingen. Pharos biedt u trainingen en adviestrajecten om beter aan te sluiten bij de achtergrond van uw patiënt en effectiever te communiceren. U bent beter in staat om uw patiënt te stimuleren tot zelfmanagement en regie over zijn eigen gezondheid. Een aantal Achterstandsfondsen werkt samen met Pharos. Informeer bij uw achterstands- fonds of trainingen vergoed kunnen worden.

EFFECTIEF COMMUNICEREN MET LAAGGELETTERDEN

VEILIG MEDICIJNGEBRUIK ONDER LAAGGELETTERDE

ZORG IN EIGEN HAND: COACHENDE VAARDIGHEDEN BIJ LAAGGELETTERDEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING

HUISARTSENPRAKTIJK EN CULTURELE DIVERSITEIT

“WAT IS UW VERHAAL?” WERKEN MET HET CULTUREEL INTERVIEW

PALLIATIEVE ZORG VOOR NIET- WESTERSE MIGRANTEN

VLUCHTELINGEN EN STATUSHOUDERS IN DE EERSTE LIJN

STIP-CURSUS SOLK BIJ PATIËNTEN MET EEN MIGRANTENACHTERGROND (ism het NHG)

Meer informatie leest u in de bijgevoegde folder aanbod huisartsen achterstandswijken 2017

PRAKTISCHE INFORMATIE:

• Trainingen worden in company gegeven • Minimaal 8 en maximaal 15 personen
• Datum en tijd worden in gezamenlijk overleg vastgesteld.
• Kostenindicatie: Per dagdeel: € 1240,– inclusief een trainingsacteur en materialen deelnemers, exclusief reiskosten. Pharos is niet BTW-plichtig.

Heeft u een specifieke vraag, of wilt u een training opmaat? Neem dan contact op met de afdeling Scholing & Training, training@pharos.nl, 030 234 98 00. Meerinformatie over Pharos vindt u op www.pharos.nl.