Tweede Kamer, maak vergoeding tolkentelefoon mogelijk

Bron: knmg.nl

(Huis)artsen, apothekers, psychologen, tandartsen, verloskundigen, de GGZ én de GGD, roepen de Tweede Kamer op om zo snel mogelijk de vergoeding van de tolkentelefoon voor vluchtelingen mogelijk te maken.

Zorgverleners in het hele land ervaren problemen bij het verlenen van zorg aan vluchtelingen, omdat ze geen gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon. Die is nodig om de juiste zorg te kunnen bieden op een veilige manier. Zorgpartijen vragen de Tweede Kamer om bij de begrotingsbehandeling 2017 in te zetten op een structurele vergoedingsregeling.

Voorstel GroenLinks en D66

Politieke partijen GroenLinks en D66 zetten zich al langere tijd in voor goede zorg voor vluchtelingen en hebben een wijzigingsvoorstel ingediend op de begroting 2017. Zij stellen een structurele vergoedingsregeling voor en maken hiervoor twintig miljoen euro vrij. Voor dit voorstel moet nu een Kamermeerderheid worden gevonden.

Recht op goede zorg

Naar schatting hebben rond 50.000 vluchtelingen in 2015 asiel aangevraagd in Nederland. Veel gemeenten hebben te maken met een verhoogde toestroom van vluchtelingen, die vanuit de opvang in de gemeente komen wonen. Mensen die bij aankomst allemaal een dokter nodig hebben. Veel artsen en andere zorgverleners melden ons de problemen die zij ervaren bij het verlenen van zorg aan deze groep, doordat zij geen gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon. Goede communicatie is onvoldoende mogelijk zonder tolkentelefoon.

Zorgverleners achten het van groot belang dat juist deze groep kwetsbare mensen, die nieuw in een gemeente komen wonen en naar een zorgverlener moeten, gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon. Dat is de enige manier waarop veilig zorg verleend kan worden. Zo krijgt de patiënt optimale zorg en loopt de zorgverlener niet onnodig het risico een medische fout te maken omdat de communicatie tekortschiet.

Achtergrond

In 2012 is de vergoeding voor tolkendiensten in de zorg afgeschaft. Een maatregel die relatief weinig opleverde, maar wel veel schade berokkent. De huidige tolkenregeling geldt alleen voor slachtoffers van mensenhandel, asielzoekers in opvangcentra en vrouwen in de maatschappelijke opvang.