Vacature bestuurslid NVTG

De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) is een vereniging voor global health professionals. We dragen met ruim 900 leden actief bij aan de verbetering van de gezondheid in lage- en middeninkomenslanden. We zetten ons in voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van global health en tropische geneeskunde. De NVTG is de beroepsvereniging van de artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT). Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze benoemt het bestuur.

Organisatie

De NVTG heeft vele werkgroepen en commissies die actief zijn. Besturen en leden van deze werkgroepen zijn vrijwilligers. De NVTG wordt ondersteund door drie betaalde werknemers.

Beleid

De NVTG maakt elke vijf jaar een beleidsplan. In 2020 wordt het volgende beleidsplan geschreven. Een van de verantwoordelijkheden van de NVTG is het faciliteren van de AIGT om aan de herregistratie-eisen te voldoen. Sinds de erkenning van de opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) in 2015 heeft de NVTG hiervoor documenten en structuren ontwikkeld.

Oproep

De NVTG zoekt een nieuw bestuurslid.

Wie

Een arts Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde (AIGT) of een klinisch werkzame arts.

Wat

Je bent namens het bestuur lid van het Concilium Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde (CIGT). Het CIGT is het vaste adviescollege van de NVTG over de opleiding tot arts Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde (AIGT).

Je bent verantwoordelijk voor het faciliteren van de AIGT om te voldoen aan de Herregistratie-eisen van de RGS. Taken zijn o.a. actueel houden Nota Nascholing & Herregistratie AIGT en alle documenten m.b.t. herregistratie-eisen, ondersteunen Erkende Kwaliteits Consulenten, contact met de RGS, vragen beantwoorden van AIGT, lid commissie Nascholing & Herregistratie, contact en overleg Accreditatiecommissie.

Functie-eisen

  • Interesse in en bij voorkeur ervaring met de opleiding tot AIGT.
  • Interesse in en affiniteit met Nascholing & Herregistratie AIGT. Vanuit het eigen specialisme ervaring met nascholing en herregistratie eisen van de RGS.
  • Mee willen denken over plaats van de AIGT in de Nederlandse Gezondheidszorg en de toekomst van de opleiding.
  • Op effectieve en plezierige wijze samenwerken met bestuursleden met een diverse professionele achtergrond.
  • En… enthousiasme en zin om┬ámee te denken over activiteiten en strategie van de NVTG in de komende vijf jaar.

Voor meer informatie: info@nvtg.org

page2image12825728