Vacature plaatsvervangend hoofd SOIGT

De Stichting Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (SOIGT) is op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van:

PLAATSVERVANGEND HOOFD (0,2 fte)

Algemeen

Het opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (OIGT) is een onafhankelijk instituut gelieerd aan de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) dat nauw samenwerkt met het Concilium Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (CIGT). Het instituut bestaat uit een klein en prettig team dat de opleiding tot arts IGT organiseert. De werkzaamheden betreffen o.a. selectie van de aios, plaatsing van de aios in de opleidingsinrichtingen, beoordeling van opleidingsplannen en portfolio’s, contact met opleiders en officiële instanties, maar ook het op de kaart zetten van de opleiding als een zich steeds verder ontwikkelende, hoogwaardige opleiding binnen de internationale en Nederlandse context.

Kwalificatie-eis

Ingeschreven in het register IGT of in een register van medisch specialisten. Aantoonbare affiniteit met het opleiden van artsen.

Plaats in de organisatie

Het plaatsvervangend hoofd valt onder het bestuur van de Stichting opleidingsinstituut IGT en legt aan haar verantwoording af.

Resultaatgebieden

1. Beleid en samenwerking

 •  Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen op het gebied van internationale

  gezondheidszorg en tropengeneeskunde

 •  Praktische bijdrage aan het organiseren van de opleiding IGT
 •  Ontwikkelen van beleid voor het cursorisch onderwijs IGT
 •  Regelmatig contact met het CIGT bestuur
 •  Representatieve taken

  2. Regelgeving

 •  Op de hoogte blijven van alle regelgeving en daarmee samenhangende procedures die te

  maken hebben met (de implementatie van) de opleiding IGT,

 •  Uitoefening specifieke bevoegdheden in overleg met het hoofd

  3. Vervanging hoofd met alle verantwoordelijkheid en bevoegdheden van dien
  De duur van de vervanging hangt af van de reden ervan en wordt in overleg met het bestuur van de Stichting OIGT vastgesteld.

  Bezoldiging volgens de salarisschalen van de KNMG.

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met B. Gerretsen, hoofd OIGT, bgerretsen@oigt.nl, of via het secretariaat OIGT: 06 12676026

  Graag reacties voor 31 maart 2018 en richten aan: Bestuur SOIGT, info@oigt.nl

  Sollicitatiegesprekken zullen zo spoedig mogelijk daarna plaatsvinden.