vacature voor WHIG kerngroep

De Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg: Iets voor u?

Bij de WHIG voelen we een sterke betrokkenheid bij gezondheidszorg in een internationaal perspectief, en de huisartsgeneeskunde in het bijzonder. Wat ons betreft faciliteren we projecten en activiteiten op het gebied van Family Medicine en International Health in binnen- en buitenland. Spreekt dit u aan?

Meldt u dan aan als versterking voor de kerngroep van de WHIG. Bij voorkeur heeft u een achtergrond in de tropische, transculturele (huisarts) geneeskunde en/of humanitaire hulpverlening. En heeft u ideeën op het gebied van internationale huisartsgeneeskunde en eerstelijns gezondheidszorg die u graag verwezenlijkt zou willen zien?

Waarom zou je je aansluiten als actief lid bij de WHIG?

Deze vraag stelde ik me jaren geleden ook toen ik me als nieuweling cq. jongeling aansloot bij deze club. Inmiddels ben ik bijna 10 jaar verder en moet ik waken dat mijn vrijwilligers (avond)agenda niet overvol raakt door het aantal nevenfuncties welke er gaandeweg heel geleidelijk ingeslopen zijn. Twee ervaringen als tropenarts rijker en destijds nog bezig met de huisartsenopleiding wilde ik affiniteit met de tropen blijven houden tijdens mijn carrière als huisarts hier in Nederland. Dus wat onwennig een eerste vergadering van de WHIG bijgewoond, welke al snel resulteerde in een afvaardiging binnen het Consilium Opleiding Tropengeneeskunde, goed voor ettelijke vergaderingen per jaar. Maar hier bleef het niet bij. Of je ‘even’ mee wil schrijven aan een nieuw onderwijsboekje voor de tropenarts in opleiding. En tja, en dan blijkt dat er voor de aanstaande tropenarts ook facultatieve studiedagen georganiseerd worden. M.a.w. sinds jaar en dag ben ik nog steeds enthousiast de kartrekker van de studiedag ‘huisartsgeneeskunde in de tropen’ en toevalligerwijs vanuit het Consilium ook (tijdelijk) de organisator voor de anesthesiedag. Bovenstaande leidt tot een forse netwerkuitbreiding met andere huisartsen, medisch specialisten en onderwijskundigen welke allen ooit bevangen zijn geraakt door het tropenvirus. Wat volgt is een enkele presentatie op de NTC (………)  en jaarlijkse bijdrage aan een infostand op de tropencarrieredag. Voeg hieraan toe de verantwoordelijke taak voor de organisatie van de landelijke ReizigersAdviesToetsOverleggen en de, op een onbewaakt moment, toebedeeld taak als vertegenwoordiging naar het RCS, en u begrijpt dat die ooit enkele WHIG vergadering per jaar inmiddels is uitgegroeid tot iets wat best wat minder had mogen zijn tijdens het drukke bestaan als praktijkhouder. En heeft bovenstaande nu strikt genomen iets met mijn voorgaande tropenervaring te maken ? Ja, toch eigenlijk wel, alleen op verre afstand, en het tropenvlammetje blijft hierdoor toch wat meer branden.

Rob Sijbers