Verslag WHIG symposium 2014: evaluatie 8,4!

Verslag WHIG symposium 17-04-2014

Het was een inspirerende avond met interessante sprekers. Hieronder vindt u een klein verslag van de verschillende presentaties.

 ‘Reizigersadvisering: de laatste inzichten ́- Dhr. Ad van Esch

De eerste presentatie stond in het teken van: Teken weetjes:

Wat zijn teken? Hoe en waar loop je ze op? Wat kun je ervan krijgen? Waar en wanneer loop je welk risico? Informatie die iedere huisarts zou moeten horen. Er zijn nog veel meer door teken overgebrachte ziektes dan de borreliose… Herkent u de symptomen van Rickettsiose of een tekenencephalitis? Een uitermate boeiende lezing want mogelijk ziet u dit ook op het spreekuur.

IMG_6802

‘Pijn en onrecht in de Praktijk’ –  DhrAdriaan van Es

Jaarlijks lijden tientallen miljoenen mensen ernstige pijn. De WHO schat dat ongeveer 80% van de wereldbevolking geen of onvoldoende toegang heeft tot adequate pijnbestrijding. Artsen beschouwen pijn vaak als een bijverschijnsel van een ziekte, en niet als een aparte entiteit. De International Association for the Study of Pain probeert hier al jaren verandering in te brengen. Veel artsen zijn zich niet van bewust van het feit dat toegang tot adequate pijnbestrijding ook in het internationaal recht wordt gegarandeerd/ is vastgelegd. Eén van de problemen is de controle over opioiden, die een belangrijk element in de pijnbestrijding zijn. De beschikbaarheid van opioiden is in de meeste landen volstrekt ontoereikend, hetgeen (deels) te wijten is aan het primaat van “drugscontrol” door de International Narcotics Control Board.

‘Can you DIGH it? – NHG werkgroep Diversiteit en Global Health:  ́Global Health Locally  ́- Mw. Eldine Oosterberg, Mw. Maria van den Muijsenbergh en Mw. Nathanja van Moppes

Na een schokkende introductie over de gezondheidsverschillen tussen allochtonen-autochtonen, hoog- en laagopgeleiden en wat het effect is van laaggeletterdheid op gezondheid, wordt ingegaan op de noodzaak voor coördinatie van alle verschillende initiatieven die er in Nederland zijn binnen de onderwerpen diversiteit en Global Health. Er is behoefte aan een platform om de samenwerking tussen NHG, Pharos, LHV, huisartsopleidingen, WHIG en achterstandsfondsen te optimaliseren en kennis te delen. Dit is dan ook de reden voor de oprichting van de NHG-werkgroep Diversiteit en Global Health opgericht (DIGH). Tot slot illustreert mw. van Moppes met een casus het belang van onderwijs over diversiteit en culturele verschillen in de huisartsopleiding en hoe dit een speerpunt is van het AMC.

IMG_6791

‘Internationaal Cardiovasculair risicomanagement: de praktijk in de sloppenwijken van Nairobi ́ – Dhr. Steven van de Vijver

Aan Steven van de Vijver de eer om de avond af te sluiten. Hij spreekt vanavond over de tropengeneeskunde 2.0 en hoe de urbanisatie van Afrika grote gevolgen heeft voor de gezondheidszorg. Het merendeel van de bevolking woont in sloppenwijken waar nauwelijks toegang tot gezondheidszorg is. Miljarden mensen zijn zich niet bewust van het risico dat zij lopen op hart en vaatziekten terwijl? waar hart en vaatziekte wereldwijd de doodsoorzaak nummer 1  is. In Afrika ontwikkelt zich een epidemie van de hoge naar de lage inkomens. Hoe hier mee om te gaan? In samenwerking met de APHRC doet Steven onderzoek naar het ontwikkelen, implementeren en evalueren van kosten-effectief model voor preventie van HVZ in slums, zowel duurzaam als opschaalbaar. Wij kijken uit naar zijn resultaten.

Tijdens het programma waren er boekpresentaties van Jarl Chabot en Ad Groen. Chabot liet foto’s zien van zijn eerste ervaringen als gezondheidswerker in Angola welke hij opgeschreven heeft in het boek “Nooit meer Bacalhau”.  Ad Groen vertelde op meeslepende wijze over de avonturen van een jonge tropenarts uit het boek “Overlander” met een cliffhanger die uitnodigde tot het lezen van zijn boek.

IMG_6808

Tijdens het programma was er voor de deelnemers ruim tijd tijdens de pauze en borrel om aanvullende vragen te stellen aan de sprekers, een boek te laten signeren en bij te praten met mede-deelnemers en nieuwe contacten op te doen. De avond is dan ook positief beoordeeld in de evaluaties. Met een rapportcijfer van 8,4 gemiddeld kunnen wij als organisatie tevreden terugkijken op een geslaagde avond.