Vooraankondiging symposium: Diversiteit in de huisartsenpraktijk

‘Maak het verschil. Diversiteit in de huisartsenpraktijk’

Donderdag 29 september 2016 Reehorst in Ede 15.30 – 20.30u 

Voor wie? Huisartsen (in opleiding), huisartsenopleiders en praktijk

Vooraankondiging – Maak het verschil

Huisartsenzorg voor patiëntengroepen in achterstandssituaties is complex en vereist specifieke kennis en vaardigheden. Dit symposium biedt nieuwe kennis, best practices en tips.

In plenaire interactieve sessies en workshops komen onder andere de volgende thema’s aan bod: • De toegankelijkheid van uw praktijk
• Communiceren met laaggeletterde patiënten
• Ondersteunen van zelfmanagement bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden

• Vluchtelingen, dak- en thuislozen, ongedocumenteerden • Palliatieve zorg voor niet-westerse migranten

Het Nederlands Huisartsen Genootschap, Pharos en de Achterstandsfondsen bundelen de krachten in dit symposium ter gelegenheid van de publicatie van het boek ‘Diversiteit in de praktijk. Sociaal-economische en etnische gezondheidsverschillen in de huisartsenpraktijk’. Het boek wordt u aangeboden tegen een symposiumprijs op 29 september.

Accreditatie en kosten

Voor dit symposium is accreditatie aangevraagd. De kosten voor deelname aan het symposium (inclusief diner) zijn voor huisartsen 110 euro en voor AIOS en praktijkondersteuners 60 euro.

Nu al aanmelden

U kunt zich nu al aanmelden voor dit symposium door een bericht te sturen naar c.berg@pharos.nl