Waarom Reizigersadvisering?

  Waarom zou u in uw praktijk aan reizigersadvisering doen?
De reizende patiënt is enorm gebaat bij een huisarts, die voorafgaand aan de reis laagdrempelig advies en vaccinaties kan geven en na afloop beter geëquipeerd is voor ontstane medische problemen.
Een goede dekking over Nederland van zulke praktijken helpt.
Reizigersadvisering is interessant en relevant voor huisarts en patiënt. 
De scholing, toetsing en registratie bij CHBB en LCR zijn eenvoudig.
Voor de praktijk is het enthousiasmerend en reisverhalen brengen jeu in de dagelijkse routine.
De inkomsten voor de praktijk compenseren de extra tijdsinvestering. 

Veel reizigers gaan nog altijd zonder advies, vaccinatie of malariaprofylaxe op reis. De huisarts kent de medische voorgeschiedenis én de sociale achtergrond van de patiënt en daarmee kunnen medische risico’s en reisgedrag beter worden ingeschat.
Met meer ouderen en chronisch zieken die verre reizen maken, wordt deze context steeds belangrijker.
Ook is het voor de reiziger omslachtiger naar de GGD te gaan dan langs de laagdrempelige huisartspraktijk
Om tot een goede dekking van reizigersadviserende praktijken in Nederland te komen pleit de WHIG voor opname van reizigersgeneeskunde in het basiscurriculum van de opleiding tot huisarts.