Wat doen wij?

In 1995 werd de Whig als werkgroep opgericht door een groep gepassioneerde huisartsen met ervaring in de tropengeneeskunde.  De werkgroep valt onder de Nederlandse Vereniging voor TropenGeneeskunde (NVTG) en had als eerste speerpunt het opzetten van reizigersadvisering binnen de huisartsgeneeskunde.

De tweede pijler werd promotie van implementatie van huisartsgeneeskunde in Afrikaanse zorgsystemen, waar tussen de 60 en 80 huisartsen in Kenia zijn opgeleid. In andere landen lopen tevens projecten. 

Het Peter Manschotfonds werd in het leven geroepen om de kosten voor de projecten en opleidingen in het buitenland te steunen. Vervolgens verzorgt de WHIG  het onderwijsonderdeel ‘integrale persoonlijke zorg’ in de huidige opleiding tot arts internationale geneeskunde en tropische ziekten. Momenteel heeft de WHIG de ambitie om verder te professionaliseren en daarbij een focus op samenwerking te leggen.
Ook zijn wij een netwerk, die helpt bij Buitenlandstages voor artsen (i.o.)

Er is een WHIG-werkgroep, die het CHBB adviseert en deelneemt in De brede werkgroep Reizigersadvisering van de LCR.
De WHIG beheert ook het ReizigersAdviesToetsOverleg (RATO) samen met Health Education.

De WHIG werkt samen in de werkgroep Diversiteit van het NHG (DIGH).

De WHIG wil betrokken zijn bij het promoten van Family Medicine (FM) en de Opleiding tot Family Physician. Primafamed is haar partner.
Er is een supportteam en de WHIG doneert aan het Peter Manschot-fonds, dat deze dezelfde doelstelling heeft. De WHIG ondersteunt in de opleiding van AIGT (voorheen tropenarts) en is een werkgroep binnen de NVTG.

Jaarlijks organiseert de Whig een voorjaarsymposium in het thema van internationale en multiculturele huisartsgeneeskunde

3-4 x per jaar verschijnt de nieuwsbrief
Boeken van tropendokters krijgen bij de WHIG publiciteit

De wetenschapscommissie is een kleine commissie binnen de WHIG die extra aandacht wil geven aan onderzoek binnen Global Primary Healthcare (PHC) en huisartsgeneeskunde bij multiculturele patiëntengroepen in Nederland. Lees wat ze doen!

Interested in a Research course FM in Maastricht

Information on How to embark on a PhD adventure