Expertgroep ‘Diversiteit en Global Health’ (DIGH)

De expertgroep DIGH is opgericht met het idee om een centraal punt te creëren waar alle expertise op het gebied van migrantenzorg, internationale gezondheidszorg en reizigersadvisering samenkomt. Door de vraag en de versnippering van activiteiten is het nuttig te streven naar een expertgroep tussen LHV/NHG in, bestaande uit een aansturende groep huisartsen, met contacten in andere organisaties. Het doel is als volgt geformuleerd:

Het benutten van de kennis en expertise van de participerende organisaties om huisartsen handvatten bieden om iedereen in Nederland patiënt-gerichte zorg te geven & met elke patiënt tot shared-decisions te kunnen komen. Verder willen we de aandacht voor etnisch-culturele en sociaal-economische gezondheidsverschillen en global health in de huisartsopleiding te vergroten. Tenslotte is het de bedoeling op een zo efficiënt mogelijke wijze de samenwerking tussen de participerende organisaties te faciliteren en de in Nederland beschikbare kennis en expertise samenbrengen.

In de werkgroep zullen afgevaardigden van verschillende organisaties (NGH, Pharos, huisartsopleiding,  achterstandsfonds, LOVAH, WHIG) 4 keer per jaar samenkomen. Specifieke onderwerpen worden uitgewerkt in projectgroepen waarin, naast deelnemers van genoemde organisaties, ook niet aan DIGH gebonden experts gevraagd  kunnen worden deel te nemen. Voorbeelden van themagroepen zijn:

–        Culturele competenties en global health in de huisartsopleiding

–        Kwaliteitsnorm tolkengebruik in de huisartsenpraktijk

–        WONCA Special Interest Group Migrant care and international health, Nederland

Op het voorjaarssymposium van de WHIG hopen we deze nieuwe NHG werkgroep te presenteren.