Home WHIG Nederland

WHIG

Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

De WHIG is een groep huisartsen die betrokken wil zijn bij internationale gezondheidszorg door elkaar te ontmoeten, te informeren en te steunen in projecten en activiteiten op het gebied van Family Medicine en International Health. Het is een werkgroep binnen het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde (NVTG).

De doelstellingen van de WHIG zijn het bevorderen van kennisuitwisseling tussen huisartsen over internationale gezondheidszorgproblemen, het toepassen van kennis in de gezondheidszorg hier (bijv. reizigersadvisering), het toepassen van kennis in andere landen (bijv. ondersteunen onderwijs) en het faciliteren van onderzoek.  

Hoe doet de WHIG dat?

  1. Onderwijs op gebied van Reizigersadvisering organiseren en ondersteunen
  2. Onderwijs geven aan tropenartsen en studenten van de opleiding Masters of International Health.
  3. Begeleiden van studenten en HAIO’s bij hun stages in het buitenland. Click
  4. Huisartsenopleiding in het buitenland ondersteunen (Kenia). Click
  5. Documentatie en onderzoek van reizigersziekten in Nederland.