WHIG nieuwsbrief 2013-03

WHIG Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

De WHIG stuurt deze nieuwsbrief elk kwartaal en bij belangrijke mededelingen. Stelt u dit niet op prijs, geef dit dan svp door via info@whig.nl. U ontvangt dan geen mail meer van ons.

Een update van onze activiteiten:

De WHIG op WONCA 2013

Eind juni verzamelden 4000 huisartsen around the globe zich in Praag. WONCA 2013 was in meerdere opzichten een groots gebeuren. Vanuit de WHIG hebben we een bijdrage geleverd aan het congres. Samen met Ian Cooper van de Witwatersrand University uit Johannesburg (RSA) hebben we de aanwezigen bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van postgraduate training van Family Medicine doctors in Sub Sahara Africa. Zowel de successen als de problemen kwamen aan bod. Successen zijn: artsen blijven in het land waar ze de training ontvangen en ze nemen zelf ook hun verantwoordelijkheid in de opleiding van nieuwe registrars. Problemen zijn: generalisten neigen er toe om zich te gedragen als specialisten, waardoor ze de volle breedte van het vak niet meer beoefenen. Ook de bekostiging van de opleiding is een zorg. Na de presentatie volgde een korte discussie met de (ongeveer 80) aanwezigen in de zaal. Waardevolle contacten werden gelegd. Wordt vervolgd.

Werkgroep Migranten Zorg, Internationale Gezondheidszorg en Reizigersadvisering wordt ‘Diversiteit en Global Health’ (DIGH).

Tijdens de laatste bijeenkomst zijn de doelen van de nieuwe NHG-werkgroep DIGH nog preciezer geformuleerd. Met als belangrijkste punten: het benutten van de kennis en expertise van de participerende organisaties om huisartsen handvatten bieden om iedereen in Nederland patiënt-gerichte zorg te geven & met elke patiënt tot shared-decisions te kunnen komen. Verder willen we de aandacht voor etnisch-culturele en sociaal-economische gezondheidsverschillen en global health in de huisartsopleiding te vergroten. Tenslotte is het de bedoeling op een zo efficiënt mogelijke wijze de samenwerking tussen de participerende organisaties te faciliteren en de in Nederland beschikbare kennis en expertise samenbrengen. In de werkgroep zullen afgevaardigden van verschillende organisaties (NGH, Pharos, huisartsopleiding, achterstandsfonds, LOVAH, WHIG) 4 keer per jaar samenkomen. Specifieke onderwerpen worden uitgewerkt in projectgroepen waarin, naast deelnemers van genoemde organisaties, ook niet aan DIGH gebonden experts gevraagd kunnen worden deel te nemen. Voorbeelden van themagroepen zijn:

–        Culturele competenties en global health in de huisartsopleiding

–        Kwaliteitsnorm tolkengebruik in de huisartsenpraktijk

–        WONCA Special Interest Group Migrant care and international health, Nederland

Op het voorjaarssymposium van de WHIG hopen we deze nieuwe NHG werkgroep te presenteren. In de volgende nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte houden van de vorderingen van de werkgroep DIGH.

De WHIG website als uitwisselingsplatform

Zoals bekend vormt de WHIG een netwerk van huisartsen, die een gezamenlijke visie hebben over ‘huisartsgeneeskunde’ en ‘patiëntenzorg op maat’ van welk land ook.Er zijn veel in Nederland opgeleide huisartsen actief in het buitenland, die graag een “go between” rol willen spelen, voor andere geïnteresseerden. We hopen dat onze site kan dienen als een ontmoetingsplatform. Klik op de wereldkaart van de WHIGsite en kijk wat er over het land staat waar u affiniteit mee heeft.Als u informatie mist, contactpersoon wil zijn of de info niet vindt kloppen, dan vullen wij onze website graag aan of we corrigeren de bestaande info. Via een soort Wiki-formule krijgen we dan voor iedereen die in een land informatie of contact zoekt over huisartsgeneeskunde, relevante tekst.Stuur uw tekstvoorstel naar info@whig.nl

Nieuws van de WES (Werkgroep Europese Samenwerking van de LOVAH)

Laat een buitenlandse AIOS 2 weken meekijken.

Het Hippokrates uitwisselingsprogramma is een project waarbij Nederlandse en buitenlandse AIOS 2 weken ervaring kunnen opdoen in een huisartsenpraktijk over de grens. We zoeken nog Nederlandse huisartsen die het leuk vinden om aan te sluiten bij het Nederlandse netwerk van huisartsen die 2 weken een buitenlandse gast in hun praktijk willen ontvangen. De AIOS zal meekijken in de spreekkamer, met de paramedici en eventueel met de terugkomdagen op het opleidingsinstituut. Dit aan de hand van een leerplan dat de AIOS samen met u zal opstellen. Kosten en onderdak worden door het programma en de AIOS zelf geregeld. Wilt u eens horen hoe de huisartsenwereld over de grens uitgeoefend wordt? Grijp dan deze ideale mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen aan. U kunt contact opnemen met de uitwisselingscoördinator: Léon van Groenendael (hippokratesnl@gmail.com) Of bekijk op de website: www.vdgm.eu

En dan nog twee leestips:

‘Medisch handboek voor watersporters’

‘Diepgaander dan de bestaande EHBO-gidsen, toegankelijker dan de medische beroepsboeken. Dit handboek is geschreven voor iedereen die korte of lange tijd op of rond het water is. Wat te doen bij hoofdwonden, zeeziekte of onderkoeling? Dit handboek geeft elke niet-medisch onderlegde schipper of bemanningslid duidelijke instructies en tips. Het boek is overzichtelijk ingedeeld; de medische voorvallen zijn dan ook gemakkelijk op te zoeken. Elk onderwerp is volgens een vaste indeling beschreven en voorzien van kleurrijke illustraties. Dit alles maakt het ‘Medisch handboek voor watersporters’ tot een standaardwerk dat op geen enkele boot mag ontbreken. Fulco van der Leer werkt als huis-, haven- en scheepsarts in de Rotterdamse haven en zit regelmatig voor langere tijd op zee. Daarnaast vaart zeilliefhebber Van der Leer een aantal malen per jaar als scheepsarts op driemaster De Eendracht. In zijn ‘vrije’ tijd is hij werkzaam bij de Radio Medische Dienst (RMD) van de KNRM.

Depression and anxiety in migrants in the Netherlands

Population studies on diagnosis and risk factors / Agnes Cornelia Schrier. – Amsterdam : Vrije Universiteit, 2013. De digitale publicatie is te vinden op: http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/43566. De hoofdlijn die naar voren komt uit alle onderzoeken in dit proefschrift is dat etniciteit géén belangrijke rol speelt in het klinisch beeld en de risicofactoren voor depressie en angst bij Turkse-Nederlanders, Marokkaanse-Nederlanders en Surinaamse-Nederlanders. In de algemene discussie van het profschrift wordt besproken hoe het komt dat etniciteit in feite teveel nadruk krijgt in de GGZ. De resultaten van de onderzoeken in dit proefschrift tonen dat behandelaars de reguliere diagnostiek en behandeling kunnen -en moeten- aanbieden aan patiënten van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse met een depressieve- of angststoornis.

Tot slot

De uitnodiging voor het NVTG congres 16 oktober aanstaande (in Amsterdam). Facing the Healthcare Challenges of Global Urbanization.

Inschrijven kan via de NVTG website: http://www.nvtg.org/index.php?id=1049

De genoemde bijlage vindt u hieronder als link:

Folder_Symp2013_UrbanHealth-1