WHIG nieuwsbrief 2014-01

Nieuwsbrief maart 2014

WHIG Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

De WHIG stuurt deze nieuwsbrief elk kwartaal en bij belangrijke mededelingen. Stelt u dit niet op prijs, geef dit dan svp door via info@whig.nl. U ontvangt dan geen mail meer van ons.

Een update over onze activiteiten

Als eerste een reminder..

Het WHIG symposium 17-04-2014 ..  MIS HET NIET

Een inhoudelijk interessante nascholing met voldoende ruimte tot interactie met de andere gasten. Het belooft een inspirerende avond te worden, wees welkom. In de bijlage vindt u de uitnodiging met het programma. Wees snel want er zijn nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! Inschrijven kan via info@whig.nl

Update RATO ́s

Na het faillissement van Travel Alert in 2012 is de logistieke afhandeling van de RATO ́s overgedragen naar LINKH (Landelijk Implementatie Netwerk Kwaliteitsbeleid Huisartsen). Na anderhalf jaar willen we aandacht geven voor verdere stroomlijning van het beheer en de logistiek van de RATO`s. Coördinatie door LINKH kan bijdragen aan een verdere verhoging van de kwaliteit van de casuistiek, waar deskundigen nog naar kijken om deze te optimaliseren. Daarmee kunnen de moderatoren weer gevoed worden. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot info@whig.nl Op de website van LINKH kunt u terecht voor vragen en het aanmelden voor nieuw te vormen RATO ́s http://www.linkh.nl/aanmelden-rato.html

Can you DIGH it? Het laatste nieuws NHG werkgroep Diversiteit en Global Health:

Het NHG / de LHV / CGL en Pharos gaan een groot programma uitvoeren rond preventie in de wijk en in de huisartspraktijk, waarbij o.a. gepoogd zal worden succesvolle interventies die door huisartsen (bv in een achterstandswijk) zijn ontwikkeld op grote schaal te implementeren. Dit grote programma vervangt de themagroep ‘ preventie’.

Met de ‘grote’ HAwebgroep Diversiteit en global health hopen we zoveel mogelijk huisartsen

met interesse en expertise in etnisch-culturele en sociaal-economische gezondheidsverschillen in de huisartsenzorg bijeen te brengen. Het doel is zogericht mogelijk informatie uit te wisselen. Nadere informatie volgt via onze nieuwsbrief.

Afstemmingsoverleg Internationaal Beleid

Het afstemmingsoverleg internationaal beleid is een overleg waar de verschillende gremia op het gebied van internationale huisartsgeneeskunde samenkomen en waar ook de WHIG aan deelneemt (NHG, LHV, Wonca, Euract, EGPRN, WES). Onderwerpen die hier besproken worden zijn onder andere onderwijs en onderzoek. Een voorbeeld: Euract (The European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine) gaat inventariseren wat de verschillende landen in Afrika doen. De WHIG kan hierbij ondersteunen. Wij hopen dat uitwisseling van zulke ervaringen zal leiden tot een samenwerking elders, zoals tussen de huisartsopleiding van o.a. Suriname, Cuba en Roemenie.

Een vacature..

De Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg: Iets voor u?

Bij de WHIG voelen we een sterke betrokkenheid bij eerstelijnsgezondheidszorg in een internationaal perspectief, en de huisartsgeneeskunde in het bijzonder. Wat ons betreft faciliteren we projecten en activiteiten op het gebied van Family Medicine en International Health in binnen- en buitenland. De afgelopen jaren zijn er behoorlijk wat nieuwe activiteiten bijgekomen en hiervoor zouden we graag enthousiaste leden willen vragen ons te komen versterken. Spreekt dit u aan? Meldt u dan aan als lid voor de kerngroep van de WHIG.

Bij voorkeur heeft u, huisarts, een achtergrond in de tropische, transculturele geneeskunde en/of humanitaire hulpverlening, en heeft uw zelf ideeën over de aandachtsgebieden van de WHIG (reizigersadvisering, internationalisering huisartsgeneeskunde en opleiding, transculturele geneeskunde en onderzoek), die u wellicht graag verwezenlijkt zou willen zien in de toekomst. Lees verder op onze site over de ervaringen van een van onze kernleden. Rob Sijbers vertelt enthousiast hoe hij steeds meer taken binnen de WHIG op zich nam.

Internationalisering in de huisartsopleiding

Werkgroep Europese Samenwerking van de LOVAH

Hippokrates is het uitwisselingsprogramma voor jonge huisartsen en huisartsen in opleiding. Het is mooi om te zien dat er op dit moment veel animo is voor deze uitwisselingen onder de jonge dokters. Ook  is er een nieuwe aanvraag gedaan voor de Europese beurzen voor het vergoeden van deze uitwisselingen (Erasmus+). Verder blijft het discussiepunt over meer global health en diversiteit nog steeds een agendapunt bij de verschillende gremia. Een terugkerende vraag blijft: ‘wat is de meerwaarde van een buitenlandstage?’ Om dit te inventariseren zoekt de WES ervaringen van AIOS die naar buitenland zijn geweest.   Informatie via wes@lovah.nl

Nog een tip

Op onze website vind je een overzicht van organisaties die buitenlandstages regelen voor aios huisartsgeneeskunde. http://whig.nl/whig-nl/buitenlandstages/stages-huisartsgeneeskunde-in-europa/

Tot slot

KIT ‘Voorbereiding medisch (vrijwilligers)werk in ontwikkelingslanden’

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) organiseert de eendaagse cursus: ‘Voorbereiding medisch (vrijwilligers)werk in ontwikkelingslanden’ Deze cursus is bedoeld voor Nederlandse verpleegkundigen, verloskundigen, tandartsen, fysiotherapeuten en artsen die van plan zijn om medisch ontwikkelingswerk te verrichten. Het doel van de cursus is om Nederlandse gezondheidswerkers die in lage inkomenslanden willen werken zodanig voor te bereiden dat zij effectiever kunnen zijn in hun ontwikkelingswerk. De cursus is opgezet in lijn met de ‘Gedragscode Internationale Samenwerking Gezondheidszorg’ (ISG) van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG). In deze eendaagse stoomcursus wordt ingegaan op gezondheidssystemen, de mondiale architectuur van ontwikkelingssamenwerking, determinanten van gezondheid en interculturele communicatie. Datum: 27 juni 2014, KIT Amsterdam, kosten €130

Hopelijk tot ziens op het WHIG symposium 17-04-2014!

De genoemde bijlage vindt u hieronder als link:

Folder_Symp2013_UrbanHealth-1 Definitieve uitnodiging symposium 2014