WHIG nieuwsbrief 2014-03

WHIG Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

De WHIG stuurt deze nieuwsbrief elk kwartaal en bij belangrijke mededelingen. Stelt u dit niet op prijs, geef dit dan svp door via info@whig.nl. U ontvangt dan geen mail meer van ons.

Nieuws uit de WHIG

Update Peter Manschotfonds

Bij de opleiding tot FP (Family Practitioner) in Eldoret , Kenya is het aantal aanmeldingen voor de opleiding tot FP dit jaar blijven steken op twee of misschien zelfs een. Gek genoeg hebben alle afgestudeerde FPs goede banen en zijn gewild voor functies als generalistisch arts in kleinere ziekenhuizen, maar ook district-ziekenhuizen en health centres. Geen Fp wil ook emigreren. We zoeken nog steeds naar oorzaken. De grote eigen bijdrage (verhuizen, reizen naast vaak grote familieverplichtingen), de duur van 4 jaar, nadat ze al enkele jaren “compulsary service eerst hebben gedaan na hun artsexamen, zijn blijkbaar een te grote hobbel. Ook is Eldoret niet voor iedereen ideaal om naar toe te verhuizen. Maar zo’n lage aanmelding maakt het moeilijk docenten uit te sturen. Het departement steekt veel energie in werving en we hopen dat er nieuw aanbod komt. Onze voorkeur zou uitgaan naar een opleiding die al start in de tijd dat de MO’s hun compulsary service doen. Misschien gaat de opleiding ook weer terug naar 3 jaar en trekt dan het aantal aanmeldingen weer aan. De WHIG – vertegenwoordigd in het Peter Manschotfonds – blijft wel “Tuition fees”voor de opleiding vergoeden en hoopt de PR te bevorderen door het maken van een film over FP te subsidiëren alsook de prille beroepsvereniging van FPs te steunen. Goed nieuws is ook dat twee andere universiteiten ook met de opleiding willen beginnen. Maar dan toch eerst gekeken worden hoe de opleiding attractiever kan worden voor Kenyaanse FPs.

NHG Werkgroep Diversiteit en Global Health

Inmiddels heeft de discussie over Diversiteit en Global Health ook de ‘Interstavendagen’ bereikt, op die dag (2 oktober in het Evoluon in Eindhoven) zullen docenten en stafleden van de verschillende huisartsopleidingen discussiëren over de nut en noodzaak van deze onderwerpen in de huisartsopleiding. We kijken uit naar de conclusies van deze bijeenkomst. Verder krijgen de verschillende onderdelen van de werkgroep steeds meer vorm, zo gaat er binnenkort gestart worden met de uitwerking van een kwaliteitsnorm ‘tolkengebruik voor de huisartspraktijk’, en schrijft de WES een brief in navolging op hun eerste visiedocument met als doel de Hippokrates Exchange te integreren in de opleiding en het onderwerk bespreekbaar te maken op het overleg tussen de hoofden van de verschillende instituten, waardoor in toekomst er hopelijk een uniform beleid komt. Tenslotte wordt er hard gewerkt aan een boek over ‘Diversiteit in de Praktijk’, Etnische en sociaaleconomische gezondheidsverschillen in de huisartsgeneeskunde. In navolging op bijvoorbeeld ´verrichtingen in huisartsenpraktijk´ is het de bedoeling een nuttig naslagwerk te creëren over deze speciale onderwerpen waar een gemiddelde huisarts nogal eens mee kan worstelen. Dit boek komt dan ook tot stand na inventarisatie van wensen van patiënten (migranten en laaggeletterden) ten aanzien van de huisarts, vragen en ervaren knelpunten van huisartsen en huisartsopleidingen en de behoefte van het NHG aan de beschrijving van standaard- overschrijdende informatie. Ik noem een paar onderwerpen: communicatie met laaggeletterdenen anderstaligen, diversiteit in somatische zorg, GGZ, etnische verschillen in farmacotherapie, preventie en zelfzorg, sociale problematiek.Het boek verschijnt naar alle waarschijnlijkheid in 2015. Tot die tijd kunt u ook terecht op: : www.huisarts-migant.nl

Uitnodiging voor HAwebgroep: Diversiteit in de praktijk

Hierbij wil ik u uitnodigen om lid te worden van de HAwebgroep Diversiteit in de praktijk. https://haweb.nl/groep/diversiteit-in-de-praktijk Dit is een open HAwebgroep voor huisartsen en POH’s met belangstelling voor etnische en sociaal-economische diversiteit. Het biedt je een kans om vragen te stellen en ervaringen te delen m.b.t. de zorg aan migranten, laaggeletterden en sociaal kwetsbaren, contact te leggen met anderen met gelijke ervaringen, de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van handvatten voor de praktijk, activiteiten en nascholing, de kans om uw expertise te delen om bestaande producten, zoals richtlijnen, beter te laten aansluiten op de toenemende diverseit in de huisartspraktijk. De oprichting van deze groep is een initiatief van de NHG-Werkgroep DIGH (Diversiteit en Global Health). Hierin werken verschillende organisaties samen om kennis en expertise te bundelen m.b.t. het omgaan met etnische en sociaal-economische gezondheidsverschillen binnen de huisartsgeneeskunde. Het gaat concreet om de zorg voor migranten, mensen met lage opleiding en sociaal kwetsbare groepen. Ken je nog andere huisartsen of POH’s die mogelijk belangstelling hebben? Stuur vooral dan deze mail aan hen door!

Nieuws uit het buitenland

WES: lees meer over het Hippokrates exchange programme

De WES organiseert vanuit de Vasco da Gama movement (www.vdgm.eu) het Hippokrates exchange programma. Wil je als AIOS of afgestudeerd huisarts in de eerste 5 jaar na de opleiding eens rondkijken in een huisartspraktijk elders in Europa? Of reikt je ambitie naar verdere oorden? Lees dan verder op de site voor informatie over deze exchanges en de ervaringen van een AIOS die je voorging naar Istanbul! http://whig.nl/wes-verslag-hippokrates-exchange-programme-istanbul/

Huisartszorg voor migranten in crisis, WONCA, Lissabon

Guus Busser, huisarts, staflid Umcradboud

Het doel van de workshop afgelopen juli 2014 in Lissabon was de uitwisseling van informatie en ideeën over de gevolgen van de economische en politieke crisis op de gezondheidszorg van kwetsbare groepen, met name migranten. De workshop werd georganiseerd en gegeven door Nederlandse, Griekse, Ierse, Canadese, Engelse en Turkse collega’s van de WONCA Special Interest Group (SIG) migrantenzorg, internationale gezondheid en reizigersgeneeskunde.Ongeveer 70 mensen van vele verschillende landen waren aanwezig.

Professor Adem Ozkara, Turkije gaf een duidelijk beeld van de gezondheidsproblemen bij de  Syrische vluchtelingen in Turkije. Dr. Marwa Achmed, Engeland verhelderde de maatregelen rond preventie van een polio-uitbraak via Syrische vluchtelingen in Groot Brittanie.Professor Christos Lionis, Kreta, onderzocht de gevolgen van de economische crisis rond de toegang tot gezondheidszorg voor migranten in Griekenland. Deelnemers wisselden hun eigen kennis en ervaringen uit rond dit thema. Hierna concentreerden we ons op mogelijke oplossingen en inspirerende voorbeelden. Patrick O’ Connell uit Limerick, Ierland, rapporteerde over de opzet en start van een project met geïntegreerde eerstelijnszorg voor kwetsbare groepen. Suzanne Gagnon, Canada, presenteerde de opzet van een eerstelijnskliniek voor vluchtelingen in Quebec.Hierna wisselden we in kleine groepen andere voorbeelden van goede eerstelijnszorg voor migranten en andere kwetsbare groepen uit. In de levendige discussie borrelden veel problemen op, met name financiële barrières in toegang tot zorg, het gebrek aan tijd van huisartsen en gebrek aan kennis betreffende specifieke ziektebeelden. In de plenaire uitwisseling kwamen de deelnemers ook met ideeën en mogelijke oplossingen. Lees verder op de WHIG website:http://whig.nl/rapport-of-the-wonca-lisboa-2014-workshop/ of op onze Facebook pagina (en discussieer mee) www.facebook.com/SIGmigrantcare

Huisartsopleiders op Surinamereis

Afgelopen april zijn 30 huisartsopleiders, stafmedewerkers en een aios huisartsgeneeskunde, verbonden aan de huisartsopleiding van het Radboudumc, op een 10-daags bezoek geweest naar Suriname. In Suriname gaat komend jaar de huisartsopleiding van start. Doel van dit bezoek was dan ook uitwisseling met – en ondersteuning van de Surinaamse collega-opleiders. Een 2-daags congres, bezoek aan Surinaamse huisartspraktijken en ervaringen opdoen in Paramaribo en het afgelegen binnenland vormden de basis voor een bijzondere reis en uitwisseling. Deze krijgt hopelijk een vervolg met een Twinning-project waarvoor de aanvraag loopt. Lees meer over de ervaringen in Lijn1, het blad van de afdeling Eerstlijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. http://www.koploper.org/actueel/nieuws/4-september-2014-de-lijn-1-van-augustus-2014-is-nu-digitaal-beschikbaar

Interessante congressen, misschien iets voor u?

22-10-2014 NVTG congres

In het najaar organiseert de NVTG, samen met Uniting Streams, TROIE, Netherlands Red Cross en Share-Net het congres ‘Engaging communities in sickness and health. In de bijlage vind je de flyer met het programma. Registreren is mogelijk via de website: http://www.nvtg.org/aanmelden.php

22-10-2014 Tropenartsen Carrière Dag           

Zaterdag 25 oktober 2014 zal weer de Tropenartsen Carrière Dag in het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn plaatsvinden. Sinds 2008 organiseert TROIE jaarlijks de Tropenartsen Carrière Dag (TCD). Het doel van deze dag is informatie verschaffen aan geneeskunde studenten, tropenartsen (-in opleiding) en andere belangstellenden over het werken als tropenarts. De vele carrièremogelijkheden van een tropenarts worden belicht door middel van een dagvullend programma met vele interessante sprekers en een banenmarkt. Het zal weer een leuke dag worden met als thema: “De moderne tropenarts”. Ook dit jaar is de WHIG vertegenwoordigd om de toekomstige collega’s te adviseren over de mogelijkheden na de tropen. Ook beantwoorden we vaak vragen over hoe je als huisarts in het buitenland kunt werken.

09-10-2014 “De weg naar de geestelijke gezondheid” GGZ Ingeest Amstelveen

Het programma duurt van 18u tot 22:30u en bestaat uit: Annette Knol (psychiater) bespreekt motivatie als sleutel tot goede zorg. Femke Verduin (psychiater) laat zien hoe in Rwanda psychotrauma door groepswerk kan genezen. David Hakvoort (psychiater io) deed onderzoek met en over albino’s in Tanzania en tropenarts Adriaan Groen laat zien hoe in lage inkomenslanden vraag en antwoord in de gezondheidszorg zelden op elkaar zijn afgestemd. Tenslotte zal psychiater Rolf Schwarz aan de hand van het thema “Living with Severe Mental Disorders” een voorbeschouwing geven op het congres Focus on Mental Health IX, dat in november van dit jaar in Moshi, Tanzania zal worden gehouden. Van degenen die niet meegaan naar Moshi wordt een bijdrage van € 22,50,- gevraagd als tegemoetkoming in de kosten. Aanmelden vóór 1 oktober bij Alexander Snijdewind info@mension.nl; accreditatie is aangevraagd bij de NVvP