WHIG nieuwsbrief 2014-04

WHIG Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

De WHIG stuurt deze nieuwsbrief elk kwartaal en bij belangrijke mededelingen. Stelt u dit niet op prijs, geef dit dan svp door via info@whig.nl. U ontvangt dan geen mail meer van ons.

Nieuws uit de WHIG

Heidag 2015

Op zondag 1 februari 2015 zal de eerste WHIG Heidag plaatsvinden. Een dag waar onder leiding van facilitator Hans Derks (www.hansderks.nl) in Amersfoort op creatieve wijze gebrainstormd en gediscussieerd zal worden over de WHIG in het verleden, het heden en de toekomst. Het doel is het formuleren van de missie, een plan en nieuw elan voor de WHIG voor komende jaren.

NHG Werkgroep Diversiteit en Global Health

In de afgelopen vergadering werd er o.a. gesproken over het belang van preventie van chronische ziekten bij migranten en laagopgeleiden. Dit is belangrijk voor het verminderen van gezondheidsverschillen. Maria van den Muijsenbergh lichtte dit onderwerp toe. Pharos ondersteunt gemeenten in hun beleid om gezondheidsverschillen te verkleinen waarbij ze met name helpt om de brug te slaan naar de eerste lijn. Het NHG heeft het preventieconsult ontwikkeld en de leefstijlmodules die binnenkort verschijnen. Voor u is het belangrijk te weten dat er geld is bij gemeenten voor preventie! Verder wordt er gewerkt aan een kwaliteitsrichtlijn voor tolkengebruik in de huisartsenpraktijk.

Tenslotte bent u van harte welkom om mee te discussieren op de HAWEB pagina van deze werkgroep, meldt u aan via https://haweb.nl/groep/nhg-werkgroep-digh

 

WHIG symposium 2015

Reserveer vast in uw agenda.. Het WHIG symposium zal plaatsvinden op 15 april 2015, wederom in het VVAA gebouw in Utrecht. Het symposium staat dit jaar in het teken van de migrant. Er is een forse toename van het aantal asielzoekers in Nederland. Wat heeft dit voor invloed op de huisartsenpraktijk? Onderwerpen die aan bod komen zijn: genderbased violence bij migranten, waar moet je als huisarts op te letten? Hoe komt de global burden of disease terug in de spreekkamer. Transculturele psychiatrie en wat maakt nou dat iemand op medische gronden mag blijven?

Wees welkom.

 

Overig nieuws, wellicht interessant voor u?

Opleiding en financiering AIGT

De tropenopleiding is in de loop der jaren geëvolueerd tot de opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) die op 1 januari 2014 van start is gegaan. Deze opleiding bestaat uit twee klinische onderdelen op het gebied van chirurgie en obstetrie/gynaecologie of kindergeneeskunde, de Nederlandse Tropen Cursus (NTC) en een klinisch onderdeel in een buitenlandse setting. De totale opleidingsduur is 27 maanden. Het opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (IGT) is de uitvoerende organisatie en is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit. De financiering van deze opleiding is echter nog niet rond. Het NVTG heeft een verzoek gedaan aan het Ministerie van VWS tot een structurele oplossing. Tot op heden betalen de aios-IGT een groot deel van hun opleiding zelf en doen de opleiders hun uiterste best om de opleiding zonder externe financiering doorgang te laten vinden. Bijzonder dat het zo in deze tijd kan. Het RGS is bezig met het register van artsen IGT, maar ondervond vertraging. Het register zal daarom niet per 1-1-2014 maar per 1-1-2015 worden ingesteld.

 

Albert Schweitzer Prijs 2014

Niek Versteegde won de Albert Schweitzer Prijs 2014 met zijn project “Lucht voor Leven” in Mwanza, Tanzania. Volgend jaar gaat hij als tropenarts aan in het werk in het Sengerema Hospital. In zijn project heeft hij als doel om de neonatale sterfte terug te dringen door de bestrijding van zuurstoftekort. Hierbij wordt veel aandacht gegeven aan opleiding en training van de ziekenhuismedewerkers.

 

Ebola

Artsen zonder Grenzen is met spoed op zoek naar artsen en verpleegkundigen die in ebolaklinieken in West-Afrika willen werken. Zij zoeken verpleegkundigen en artsen die gespecialiseerd zijn in infectieziekten of tropische geneeskunde, of sterke klinische ervaring hebben in het werken met zeer besmettelijke ziekten en patiënten in strikte isolatie. Je ontvangt uitgebreide informatie en training ter voorbereiding en continue medische en psychologische begeleiding voor, tijdens en na de uitzending. Ebola is zeer besmettelijk. De veiligheid van onze medewerkers heeft onze hoogste prioriteit; in onze ebolahulpprojecten gelden daarom strenge procedures en protocollen om een infectie te voorkomen. Dat houdt in dat er zeer strikte criteria gehanteerd voor de hulpverleners die worden uitgezonden naar door ebola getroffen landen. Bekijk daarom goed de profielen om je geschiktheid voor het werken in deze specifieke hulpprojecten te beoordelen. Lees meer op: https://www.artsenzondergrenzen.nl/gezocht-hulpverleners-voor-werk-ebolaklinieken

 

Interessante congressen

6,7 en 8 februari 2015: Dokteren in Suriname, download de officiële uitnodiging op www.doktereninsuriname.nl

 

12-14 maart 2015: Nascholingscursus Infectieziekenten te Noordwijkerhout. Voor informatie over het programma en inschrijven, zie www.boerhaavenascholing.nl

 

15-18 maart 2015: 3RD INTERNATIONAL ONE HEALTH CONGRESS, Amsterdam,www.iohc2015.comPrevention at the source is key in controlling (infectious) diseases that have a growing impact on humans, animals and their ecosystems. The 3rd International One Health Congress will therefore focus on how science can help in preventing emerging and re-emerging (infectious) diseases. Through a special Science Policy Interface policy makers and international organizations may translate the latest scientific advancements into preventive measures.

 

Tot slot:

De WHIG kerngroep u een feestelijk uiteinde en alle goeds voor 2015!