WHIG nieuwsbrief 2015-01

WHIG Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

De WHIG stuurt deze nieuwsbrief elk kwartaal en bij belangrijke mededelingen. Stelt u dit niet op prijs, geef dit dan svp door via info@whig.nl. U ontvangt dan geen mail meer van ons.

Nieuws uit de WHIG

WHIG Voorjaarssymposium 2015

Komt allen naar het WHIG voorjaarssymposium woensdag 15 april 2015 in Utrecht. Dit symposium belicht verschillende aspecten van de internationale en multiculturele huisartsgeneeskunde in Nederland. Accreditatie is aangevraagd voor 3 punten bij zowel het NHG als de LCR. De ontvangst begint om 16:45u en het programma sluit met een borrel om 21u. In de tussentijd hebben wij 4 interessante sprekers:

  • Toegang tot de Nederlandse gezondheidszorg voor ongedocumenteerde migranten – Mw.M.Kroessen, Dokters van de Wereld
  • Female Genital Mutilation, signaleren en bespreekbaar maken door de huisarts- Mw. T.Lago-Janssen, huisarts en emeritius hoogleraar Women’s Helath
  • Vluchteling en psychiatrie bij de huisarts – Dhr.W.Amptmeijer psychiater
  • Vreemde eenden in de spreekkamer: infectieziekten uit Noord-Afrika & Midden-Oosten. – Dhr.dr.Q.de Mast, internist-infectioloog

Zie de bijlage voor meer informatie.

 

Heidag 2015

Het was een druilerige zondagmiddag, 1 februari. Een prima gelegenheid voor 13 WHIGers om bijeen gekomen in ’t Tuinhuys in Amersfoort om na te denken over de missie en visie van de WHIG. Het meerjarenplan van de WHIG loopt af, wat ruimte schiep voor een middag discussiëren en uitwisselen over de toekomst onder leiding van facilitator Hans Derks. Na een vermakelijke introductie over de WHIG haar geschiedenis door de twee ‘muppets’ Pieter van de Hombergh en Wim Heres, was er uiteindelijk ruimte om het framework van de WHIG eens goed tegen het licht te houden. Een nieuwe basis is gelegd en zal de komende tijd uitgewerkt worden om ook in de toekomst een robuuste werkgroep te blijven met vele sprankelende activiteiten voor huisartsen en WHIGers.

 

Afstemmingsoverleg Internationaal Beleid

Ook dit jaar schoven verschillende leden van de WHIG weer aan bij het Afstemmingsoverleg Internationaal Beleid. Dit is een overleg waar de verschillende gremia op het gebied van internationale huisartsgeneeskunde samenkomen (NHG, LHV, Wonca, Euract, EGPRN, WES en WHIG). Zo was er dit jaar een extra onderwerp, gerelateerd aan ambitie 17 van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022: ‘De beroepsgroep zet in op het behoud van de internationale koplopersrol op het gebied van kwaliteit van zorg, zorgontwikkeling, onderzoek en onderwijs.’ Voor de WHIG betekent dit dat we streven naar een verbindende rol tussen de Nederlandse Vereniging van Tropische Geneeskunde en de `gewone´ huisartsenwereld zoals NHG,LHV en huisartsopleidingen. Ook streven we ernaar dat er in de toekomst contacten bestaan tussen de verschillende initiatieven in Nederland voor ondersteuning van huisartsopleidingen in het buitenland in de hoop van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Verder was er een levendige discussie over buitenlandstages voor aios, over de meerwaarde hiervan en de leerdoelen. De WES wil graag buitenlandse stages mogelijk maken. Het advies van de vergadering is: er liggen kansen, een begin in het klein met stages van twee weken, zoals het Hippokrates Exchange programma via Vasco da Gama Movement kan hier heel geschikt voor zijn. Van de redactie: Voor meer informatie over Hippokrates:http://vdgm.woncaeurope.org/content/about-hippokrates

 

Bericht voor de reizigersadviserende huisarts

Wil je bij een rato en heb je er geen of is het toetsoverleg bij jou in de buurt vol? Neem contact op met Linkh. Geen gehoor daar? Mail info@whig.nl. We horen graag van u. De WHIG zou graag zien dat de basiskennis over reizigersadvisering toegankelijk wordt voor alle huisartsen, want in de praktijk lopen we er allemaal tegenaan. Bijvoorbeeld een zwangere vrouw die naar Turkije op vakantie wil, moet je haar wel of niet doorverwijzen naar GGD? Dit gedeelte van de PraktijkWijzer zal de komende maanden worden bewerkt en gepubliceerd op onze website.

 

WHIG studiedag

Afgelopen december was weer de jaarlijkse gecombineerde studiedag ‘huisartsgeneeskunde en KNO in de tropen’ in het Gelre ziekenhuis te Apeldoorn. Een kleine 20-tal enthousiaste tropenartsen in spé lieten zich onderwijzen in KNO pathologie toegespitst op de tropen en palliative care inclusief pijnbestrijding. Tussen de theoretische sessies kon er geoefend worden om het tot Skillslab omgebouwde polikliniekkamer in KNO vaardigheden en intra-articulaire puncteren/injecteren op een schouder- en kniefantoom. Vanaf 2015 zal ook voor onze studiedag het nieuwe opleidingsprofiel van de tropenarts (heeft vanaf nu de officiële naam AIGT (Arts Internationale Gezondheidszorg Tropen) gelden wat betreft de organisatie van onze studiedag, waardoor er een nieuwe gecombineerde studiedag zal gaan ontstaan samen met de sectie psychiatrie.

 

Nieuws uit andere gremia

NVTG Werkgroepen dag

22 januari jl. was het jaarlijks terugkerende NVTG werkgroepen overleg, waarbij alle actieve werkgroepen hun uitgevoerde jaaractiviteiten konden presenteren. Ook de WHIG was aanwezig. Om de vaart erin te houden was dit jaar gekozen voor flitspresentaties van maximaal 3 minuten per werkgroep, welke met een aardige muzikale beëindigingsong werd ‘afgefloten’. Wij hadden een korte Powerpoint presentatie met hierin een weergave van de kernactiviteiten van het afgelopen jaar.

 

NVTG zoekt menskracht

Vanwege het vertrek van een aantal bestuursleden is het bestuur op zoek naar enthousiaste NVTG-leden die tijd en energie hebben om de vereniging, in goede samenwerking met de andere bestuursleden, te besturen, met inachtneming van de doelstellingen van de vereniging. Opfrisser nodig? Zie: http://nvtg.org/index.php?id=104 Ook voor de Commissie Wetenschap en de MT-redactie is versterking nodig. Voor nader contact hierover, mail uw naam en telefoonnummer naar info@nvtg.org en er wordt contact met u opgenomen.

 

Geen financiering AIGT

Op 10 februari 2015 reageerde de Minister van VWS op het verzoek voor financiering voor de opleiding. Dat verzoek is afgewezen. Haar brief en de reactie van het NVTG zijn te lezen op de NVGT website: http://www.nvtg.org/index.php?id=1280. Voor dit jaar had Artsen zonder Grenzen toegezegd om eenmalig bij te springen wanneer de opleiding de begroting niet rond krijgt.

 

WES Lijkt het je leuk om een buitenlandse aios op bezoek te krijgen in jouw praktijk? Geef je dan nu op!
Europese aiossen kunnen via het Hippokrates Exchange programma een kijkje in de keuken nemen in een huisartsenpraktijk over de grens. Ze lopen één á twee weken mee met een huisarts. Ik ben op zoek naar Nederlandse huisartsen die het leuk vinden om zo’n aios te ontvangen in hun praktijk. Je hoeft geen onderdak te verlenen. Geïnteresseerd? Zie http://vdgm.woncaeurope.org/content/about-hippokrates voor meer informatie en stuur een mail met je gegevens naar hippokratesnl@gmail.com.

 

PUM missie in Tanzania; terug naar het tropenziekenhuis, maar dan anders ….

In februari was Niek de Wit twee weken in Ndanda hospital geweest in Zuid Tanzania, aan de grens met Mozambique. Via de PUM, project uitzending managers (www.pum.nl ) een al 35 jaar draaiend programma van het ministerie van Buitenlandse zaken en VNO/NCW. Het doel van het programma is armoedebestrijding door versterking van het midden- en klein bedrijf. In de breedste zin, dus ook in de gezondheidszorg. Dus met de PUM naar Tanzania, naar het Ndanda hospital , een typisch missieziekenhuis met 300 bedden, ooit begin 20e eeuw gesticht door Duitse Benedictijner monniken. De opdracht was dus: adviseer het management over de toekomstige koers. Met de ervaring die ik in het management in de eerstelijn in Nederland heb opgebouwd, en met mijn verleden als tropenarts wilde ik die uitdaging wel aan. En dat bleek inderdaad te werken… lees verder op onze site.. http://whig.nl/pum-missie-in-tanzania-terug-naar-het-tropenziekenhuis-maar-dan-anders/

 

Interessante congressen:

Dit jaar van 6-10 september: het ECTMIH congres in Basel! De NVTG verzorgt een sessie. Zie de website: http://www.nvtg.org/index.php?id=1218