WHIG

In 1995 werd de Whig als werkgroep opgericht door een groep gepassioneerde huisartsen met ervaring in de tropengeneeskunde.  De werkgroep valt onder de Nederlandse vereniging voor tropengeneeskunde (NVTG) en had als eerste speerpunt het opzetten van reizigersadvisering binnen de huisartsgeneeskunde. De Whig is momenteel onder meer betrokken bij de LCR en brede werkgroep. 

De tweede pijler werd promotie van implementatie van huisartsgeneeskunde in Afrikaanse zorgsystemen, waarbij ondertussen tussen 60 en 80 huisartsen in Kenia zijn opgeleid en tevens in andere landen projecten lopen. 

Het Peter Manschotfonds werd in het leven geroepen om de kosten voor de projecten en opleidingen in het buitenland te steunen. Vervolgens verzorgt de Whig  het onderwijsonderdeel ‘integrale persoonlijke zorg’ in de huidige opleiding tot arts internationale geneeskunde en tropische ziekten. Daarnaast wordt sinds enkele jaren met groot succes het jaarlijks symposium georganiseerd.  Momenteel heeft de Whig de ambitie om verder te professionaliseren en daarbij een focus op samenwerking te leggen.