WHIG nieuwsbrief 2015-04

WHIG Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

De WHIG stuurt deze nieuwsbrief elk kwartaal en bij belangrijke mededelingen. Stelt u dit niet op prijs, geef dit dan svp door via info@whig.nl. U ontvangt dan geen mail meer van ons.

In deze nieuwsbrief:

Een aankondiging van het WHIG sympoisum 2016

Terugkoppeling van het support comite, lesgeven in Eldoret en de FM film is klaar!

Andere gremia als DIGH, WES, Primafed

Relevante ontwikkelingen qua BIG registratie en AIGT

Leuke boektips

En last but not least: een vacature in St.Eustachius

Nieuws uit de WHIG..

Reserveer vast in uw agenda!

Het WHIG voorjaarssymposium zal in 2016 op 6 april plaats vinden!

De organisatie is al volop bezig met de voorbereidingen. Een tipje van de sluier t.a.v. de onderwerpen: groei en ontwikkeling onderweg naar Europa, farmacologische verschillen tussen bevolkingsgroepen, diversiteit in seksuologie. Voor informatie en inschrijven kunt u zich wenden tot info@whig.nl

WHIG support comité voor huisartsopleidingen

Het WHIG-support comité voor huisartsopleidingen in SSA was bijeen op 12 December in Eindhoven en sprak over de ontwikkelingen in Kenia, Rwanda en Malawi. Behalve de film over FM in Kenia (zie hieronder) vroeg Geraldine van Kasteren van de Universiteit van Maastricht of wij mee wilden denken en werken aan de ontvangst van hoofden van huisartsopleidingen uit Indonesië. Mogelijk 20 van hun komen naar Nederland en later zal een tegenbezoek volgen. Een leuk plan om bij betrokken te zijn. U hoort hier binnenkort meer over.

Kenia, Eldoret. Presentatie Family Medicine Film. Ervaringen van Marianne Bakker

Als er een medische specialisatie is die synoniem is met Patient Centeredness dan is het wel Family Medicine. In Juli hebben Hans en Marianne Bakker met Esther Janmaat een film gemaakt over Family Medicine (FM) in Kenia. De bedoeling van deze film is bij te dragen aan de bekendheid van FM in Kenia en omliggende landen, door te laten zien wat de opleiding is en wat de FM’ers doen in de dagelijkse praktijk. We hebben de kersverse film laten zien aan twee groepen FM’ers (studenten FM), tijdens de meetings van de East African Family Medicine Initiative (EAFMI) die voor en tussen de plenaire zittingen werden gehouden. In de grote zaal werden tussen de bedrijven door fragmenten uit de film vertoond. De aandacht werd getrokken en de interesse voor de film was groot, vooral uiteraard bij de FM’ers. De EAFMI had de conferentie gecombineerd met enkele vergaderingen, die moesten leiden naar de oprichting van een College of Family Physicians in East Africa; dat is gelukt! Weer een goede stap in het consolideren van Family Medicine in het gezondheidssysteem. Voor alle geïnteresseerden die de film ook willen zien, hieronder de link. De film zal nog ondertiteld worden in het Engels. Niet iedereen verstaat het Keniaanse Engels even makkelijk.

Wilt u de film zien? LINK: https://vimeo.com/139779011, password = family

We hopen dat het WHIG-netwerk zal helpen bij de verdere verspreiding en daadwerkelijke vertoning van de film aan die groepen die meer awareness nodig hebben, zoals medisch studenten, jonge artsen die zich beraden over verdere specialisatie, andere specialisten die argwanend kijken naar de nieuwe FM specialist, en zorgautoriteiten in de counties in Kenia die het beleid bepalen en jonge doctors kunnen sponsoren.

Lesgeven in Eldoret. Verslag Hans en Marianne Bakker.

Het lesgeven in Eldoret betrof “Communication skills for Doctors”, verdeeld over twee weken. Leuke groep weer! Ik zou haast zeggen: zoals te verwachten, want deze jonge dokters hebben een duidelijke keuze gemaakt voor dit in Kenia bijzondere en jonge specialisme. Voor de geïnteresseerden hierbij de onderwerpen: 1.Leary’s Rose. Dit is altijd een goede opening met interessante theorie en nog leukere rollenspelen. Het gaat over je positie tijdens communicatie, posities die kunnen veranderen door omstandigheden, maar vooral een positie die je zelf kunt bijstellen al naar gelang de gewenste uitkomst. 2. Patient Centered Consultation. Hierbij leert de student luisteren naar de patiënt en zien of dokter en patiënt het over hetzelfde hebben. Dit kan soms even wat tijd kosten, maar als je het goed doet is het vaak tijdbesparend, bevredigender en efficiënter. 3. Breaking Bad News (BBN). Ook dit is een heikel gebeuren en wordt meestal gedelegeerd aan een lager opgeleid persoon. Deze doet op zijn beurt hetzelfde, tot aan de dweilvrouw aan toe. Kennis van de skills die bij BBN horen bij de praktijk van de Family Doctor (!) en de geleerde vaardigheden maken het probleem beter te hanteren. 4. Bedside Communication en Bedside Manners, ook zo’n onderwerp waarin Family Medicine het beter wil doen en het goed voorbeeld wil geven.

Nieuws uit andere gremia..

Nieuws van de DIGH

Verwacht in 2016: publicatie van het NHG/Pharos Boek “Diversiteit in de Huisartsenpraktijk”.

Dertig ervaren huisartsen schrijven mee aan dit handboek over etnische en sociaaleconomische gezondheidsverschillen in de huisartsenzorg. Zij beschrijven praktische tips en goede voorbeelden om huisartsen te inspireren en te ondersteunen in hun zorg voor migranten en laagopgeleiden. Ter gelegenheid van de verschijning van het boek wordt eind september een feestelijk symposium georganiseerd voor alle huisartsen en huisartsen in opleiding met belangstelling voor diversiteit. Meer informatie over het boek en symposium volgen. Voor vragen kunt u terecht bij de hoofdredacteuren Eldine Oosterberg namens het NHG (E.Oosterberg@nhg.org) of Maria van den Muijsenbergh namens Pharos (M.Muijsenbergh@pharos.nl)

Nieuws van de WES, LOVAH

De congresreis naar de WONCA in Istanbul was met 63 AIOS een groot succes. Ook de RCGP werd door 25 Nederlandse AIOS bezocht. In 2016 starten we met 3 nieuwe bestuursleden vol energie om dit jaar weer mooie congresreizen, uitwisselingen en een symposium (voorjaar 2016) te organiseren. Zoals ook in vorige nieuwsbrief genoemd zijn we nog steeds op zoek naar huisartsen die een buitenlandse aios willen ontvangen. Europese aios kunnen via het Hippokrates Exchange programma een kijkje in de keuken nemen in een huisartsenpraktijk over de grens. Ze lopen twee weken mee met een huisarts. Ik ben op zoek naar Nederlandse huisartsen die het leuk vinden om zo’n aios te ontvangen in hun praktijk. Je hoeft geen onderdak te verlenen. Geïnteresseerd? Zie http://vdgm.woncaeurope.org/content/about-hippokrates voor meer informatie en stuur een mail met je gegevens naar hippokratesnl@gmail.com. Madeleine Stakelbeek, huisarts in opleiding, Werkgroep Europese Samenwerking, National Hippokrates Exchange Coördinator.

Primafed

De afgelopen twintig jaar heeft Primafamed een uitgebreid network opgebouwd van Family Medicine opleidingen in Afrika http://www.primafamed.ugent.be/. Steven van de Vijver heeft in 2015 met oprichter Jan de Maeseneer afgesproken dat hij de contactpersoon zal zijn voor de Nederlandse tak, die nauw verbonden zal zijn met het huidige WHIG netwerk. Helaas is het vooralsnog niet gelukt om fondsen te werven, maar de organisatie blijft zich hier voor inzetten. Voor 2016 staat er weer een Primafed bijeenkomst op de planning, welke dit keer in Nairobi zal plaatsvinden.

Relevante ontwikkelingen

BERICHT KNMG d.d. 29-10-2015: Uitstel herregistratie basisartsen (BIG-registratie)

In het verleden hebben we regelmatig contact gehad over het beoordelingskader voor herregistratie van artsen. Dat beoordelingskader is nog niet vastgesteld door de minister. Wel heeft de minister de regeling uitgesteld tot 2018. Omdat de termijn voor herregistratie inmiddels begon te dringen heeft de KNMG in maart van dit jaar een brief aan de minister gestuurd waarin we haar verzochten de herregistratie voor artsen uit te stellen. In de tussentijd is frequent overleg gevoerd over het beoordelingskader. Inmiddels is er op grote lijnen overeenstemming over dat stuk. Op dit moment moeten nog een aantal details worden besproken. De scholing voor artsen is echter nog niet rond. Om artsen voldoende gelegenheid te bieden zich voor te bereiden op de herregistratie heeft de minister in overleg met de KNMG besloten de regeling uit te stellen. Concreet betekent dit dat de eerste herregistratie op 1 januari 2018 zal plaatsvinden (dit in plaats van 1 januari 2017). In de komende maanden werkt de KNMG samen met het ministerie aan de laatste zaken in het beoordelingskader voor artsen. De NFU zal in de eerste helft van 2016 het scholingsprogramma op orde brengen. Dit betekent dat er voldoende tijd zal zijn om voor te bereiden.

Registratie AIGT

Graag willen wij u attenderen op de deadline voor degenen die voor de titel Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde-KNMG in aanmerking komen en zich nog niet hebben geregistreerd: dit kan nog tot 31-12-15. Informatie over of het nuttig is om u te registreren en hoeveel werk het is om voor herregistratie over 5 jaar als AIGT in aanmerking te komen leest u op de www.NVTG.org en klik op register. Daar staat alle info.

Politiek engagement? Aanpassing Sustainable Development Goals

Goed nieuws voor de huisartsgeneeskunde: De Sustainable Development Goals zijn zodanig aangepast dat het recht op primary health care expliciet benoemd wordt. Dit impliceert dat regeringen gehouden zijn aan investeren in primary care en dus huisartsgeneeskunde.

Final statement on Sustainable Development Goals “Sustainable Development Goals: Target 3.8 be changed to: ”Achieving universal health coverage, including financial risk protection, with access to quality primary health care services, integrated care (WHR 2008, WHA 62.12), referral to specialized care when needed, and access to safe, effective, quality and affordable medicines and vaccines for all.”

Leuk om te lezen?

“Vet arm”, Steven van de Vijver

Wie het economische en wetenschappelijke nieuws een beetje volgt, weet: Afrika is booming. Maar hoewel de skylines en snelwegen in hoog tempo oprukken, blijven armoede en corruptie diep geworteld. Het klassieke dorp in de bocht van de rivier van Albert Schweitzer maakt snel plaats voor de sloppenwijken van de grote stad. In de komende twintig jaar zal de Afrikaanse stedelijke bevolking groeien van 390 miljoen in 2008 naar 1,3 miljard in 2050, waarvan het grootste deel in dit soort wijken zal wonen. Met alle gevolgen van dien. Tropenarts Steven van de Vijver woonde drie jaar lang in Nairobi, Kenia, waar hij onderzoek deed naar hart- en vaatziekten. In “Vet Arm” vertelt hij over zijn ervaringen met de nieuwe generatie in de sloppenwijken van een van de grootste metropolen van het continent. Hier wisselen de derde wereld en moderniteit 3.0 elkaar in hoog tempo af. Ziektes als obesitas en suikerziekte groeien als kool, terwijl tyfus en kindersterfte nog welig tieren. Zogenaamde heksen worden op middeleeuwse wijze gestenigd, terwijl rekeningen alleen nog maar via mobiele telefoon worden betaald. Welkom in het hedendaagse Afrikaanse dorpje in de bocht van de rivier. Steven van de Vijver is een gewaardeerd WHIG lid.

“Halen en brengen”, Ad Groen

Het nieuwste boek van Ad Groen, een mede-WHIGger, is een bundel van geactualiseerde eerdere verhalen en een condensatie van zijn meest opmerkelijke observaties als tropendokter. Het geeft woorden aan wat je zelf tijdens je tropentijd wel misschien waargenomen en opgeslagen hebt, maar wat Ad scherp en zonder rücksicht beschrijft. Heerlijk. Zijn laatste boeken “Trommelhart”en “Overlanders” waren al aanraders, maar dit boek is echt genieten. http://www.mension.nl www.dokterenintanzania.nl info@mension.nl

Interessant voor u?

Vacature: Werken als eilandarts op St. Eustatius

Een jaar geleden zijn we vertrokken om als huisarts te werken voor de St. Eustatius Health Care Foundation, de enige kliniek op het eiland St. Eustatius. St. Eustatius ligt in de buurt van St.Maarten. Statia is een ‘tranquilo’ eiland waar koeien, geiten en kippen los op straat lopen. Oranjestad, de hoofdstad en enige ‘stad’, is een uitgestrekt dorp met laagbouw en nagenoeg overal uitzicht op de groene vulkaan en de strakblauwe zee. De grootste problemen hier zijn de gezondheidsgevolgen van overgewicht. Gezond eten is duur, bewegen bij tropische temperaturen lastig en de armoede en vaak ook onwetendheid over voeding helpen niet mee. Dit heeft tot gevolg dat er bijna driehonderd diabetes patiënten op het eiland rondlopen. En hiervoor is geen gestructureerde zorg en ook geen diabetes verpleegkundige aanwezig. Het opzetten van goed georganiseerde zorg voor deze groep patiënten is dan ook de grootste uitdaging. Deze grote verantwoordelijkheid en het brede takenpakket maken het werk uitdagend en erg leuk. Mocht u ook geïnteresseerd zijn werken op St.Eustatius, zie de link voor de vacature. http://whig.nl/category/whig.nieuws/

 

De WHIG wenst u fijne feestdagen en een gelukkig en inspirerend 2016!