Reizigers Onderzoek Eerste Lijn

ROEL

De WHIG is, in samenwerking met het Julius Centrum UMC Utrecht, medio 2010 het Reizigers Onderzoek Eerste Lijn gestart. ROEL is het eerste grote prospectieve onderzoek naar reizigersadvisering in de eerste lijn in Nederland, waarbij gegevens verzameld worden van zowel voor (medische voorgeschiedenis van de reiziger en gegeven reizigersadvies) als na (ervaren gezondheid) de reis. ROEL is internet-gebaseerd.

WAAROM

Om beter inzicht te krijgen in de soort reiziger, het gegeven advies, het soort gezondheidsklachten (en prevalenties hiervan) waarmee de reiziger geconfronteerd wordt, en de onderlinge verbanden hiertussen. Uiteindelijke doel is zo de kwaliteit van het reizigersadvies in de eerste lijn verder te vergroten.

Het onderzoek is ondertussen afgerond.